top of page

Fysioterapi ved langvarige smerter

Langvarige smerter kan være en utfordring å håndtere for mange mennesker. Fysioterapi ved langvarige smerter kan være en effektiv behandlingsform for å redusere smerte, forbedre funksjonsevne og øke livskvaliteten for personer som lider av kroniske smerter.


Når du kommer til en samtale og undersøkelse hos en fysioterapeut, vil du få en individuell vurdering som tar hensyn til dine spesifikke behov og symptomer.


Oppfølgingen du får  kan variere ut ifra ditt behov og tilgang på behandlingstilbud i hjemkommunen. Fysioterapeuten vil vurdere om oppfølgingen skal foregå på smertepoliklinikken, eller om den kan skje i nært samarbeid med primærhelsetjenesten. Noen pasienter har ikke behov for behandling og kan følges opp videre av fastlegen.


Fysioterapi ved langvarige smerter kan omfatte ulike behandlingsmetoder som øvelser, manuell terapi, tøyninger og avspenningsteknikker. Målet er å øke bevegelighet og styrke i muskler og ledd, for å lindre smerte og forbedre funksjonsevne.


En annen viktig del av behandlingen er å lære å mestre smertene, slik at de ikke påvirker livskvaliteten like mye. Dette kan innebære teknikker for avspenning, stressmestring og endring av tankemønstre.


Fysioterapeuten vår  vil normalt jobbe med deg over en periode på 6-12 måneder, og i løpet av denne tiden vil det legges vekt på egenaktivitet, egentrening og mestring. Dette betyr at du vil bli veiledet og oppmuntret til å ta ansvar for din egen rehabilitering ved å delta aktivt i behandlingen.


Fysioterapi kan være en viktig del av en helhetlig behandlingsplan for personer som lider av langvarige smerter. Sammen med andre behandlingsformer som medikamentell behandling, psykologisk behandling og livsstilsendringer, kan fysioterapi bidra til å lindre smerte og forbedre funksjonsevne og livskvalitet.


bottom of page