top of page

Hjertespesialist

Hjerte-og karsykdommer er fellesbetegnelsen for sykdommer som oppstår i hjertet og/eller blodkarene i kroppen. Hjerte- og karsykdommer er den hyppigste dødsårsaken i Norge og vestlige deler av verden. Noen av oss har hjerte- og karsykdom i familien, og mange har en eller flere risikofaktorer uten å vite om det.

Undersøkelser hos hjertespesialist kan være nyttig for personer med hjertelidelser i nær familie, eller hvis man har symptomer som brystsmerter, tungpust, hjertebank, uregelmessig hjerterytme/puls, svimmelhets-/besvimelsesanfall. Hevelser i beina kan også være et tegn på hjertesykdom.

 

Hvis du har høyt kolesterol, høyt blodtrykk eller sukkersyke er det lurt med en oppfølging hos hjertespesialist for å forebygge alvorlig sykdom.

En hjertesjekk vil avdekke om du har forhøyet risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom, og i så tilfelle vil du få tilbud om videre oppfølging og behandling. Ved behov for f.eks koronar angiografi henviser vi deg direkte til det best egnede sykehus.

Både privat og offentlig

Grunnet at våre  undersøkelser er kjent for å holde høyt faglig kvalitet  er vi godkjent som en av få private klinikker  til å utføre hjerteutredninger for det offentlige systemet via fritt behandlingsvalg hvor pasienten betaler kun egenandel. Du kan lese mer om fritt behandlingsvalg her.

Du trenger ingen henvisning dersom du ønsker å utføre undersøkelse privat.

Undersøkelser

Vi investerer løpende i og har moderne høyteknologisk utstyr med avansert ultralyd apparat, arbeids-EKG, 24 timers EKG registrering og 24 timers blodtrykksmåling. Vi tar alle nødvendige blodprøver hos oss.

Helsekontroll

Vi er opptatt av forebyggende medisin og tilbyr helsekontroll hos hjertespesialist.

 

Helsekontroll inkluderer en konsultasjon hos spesialisten, helhetlig undersøkelse av hjertets funksjon, vurdering av  risikoprofil og en plan for videre oppfølging.

A-Medi spesialistklinikk tilbyr konsultasjoner hos hjertespesialist uten henvisning og med kort ventetid.

 

Undersøkelse og behandling på A-Medi skjer på en konfidensiell og profesjonell måte.

24-timers blodtrykksmåling

Høyt blodtrykk øker risikoen for flere sykdommer, spesielt hjerteinfarkt og slag. De fleste som har høyt blodtrykk føler seg ikke syke, og høyt blodtrykk oppdages ofte ved blodtrykksmåling hos legen. Vanlige blodtrykksmålinger målt på legekontoret varierer mye. Ved å måle blodtrykket ditt gjentatte ganger over 24 timer, vil hjertesepesialisten  få et klart bilde av hvor høyt blodtrykket ditt er.

24-timers EKG

Registrering av hjerterytme er aktuelt ved hjertebank, urolig hjerte eller svimmelhet.

Holtermonitorering kan avsløre alle typer hjerterytmeforstyrrelser, inkludert rytmeforstyrrelser som krever innleggelse av pacemaker.

Arbeids-EKG

Arbeids-EKG er en undersøkelse av hjertet som utføres ved mistanke om hjertesykdom, spesielt ved mistanke om trange kranseårer til hjerte.  Undersøkelsen er også viktig i utredning av rytmeforstyrrelser og ved enkelte typer klaffefeil.  Arbeids-EKG forteller oss hvordan hjertet ditt fungerer ved anstrengelse.

EKKO

Ekkokardiografi er en ultralydundersøkelse av hjertet der vi kan se på de ulike hjertekamrene, på hjerteklaffene og på blodgjennomstrømmingen i hjertet. Ekko utføres ved mistanke om hjertesykdom og forteller oss hvordan hjertet ditt fungerer i hvile.

bottom of page