top of page

Spesialist i indremedisin

Indremedisiner er en lege med spesialisering på sykdommer i indre organer

Med komplett indremedisinsk  tilnærming til din helse kan legen forebygge og håndtere alvorlige kroniske sykdommer og situasjoner der flere ulike sykdommer kan oppstå på samme tid.

Vi anbefaler årlig helsekontroll hos spesialist i indremedisisn.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Indremedisiner - spesialist i indre sykdommer tilbyr utredning og behandling av en rekke medisinske tilstander som:

 

Brystsmerter

Hjertesykdommer inkludert  hjerterytmeforstyrrelser (hjerteflimmer) og hjertesvikt

Svimmelhet og besvimelsesanfall

Høyt blodtrykk

Livstilssykdomer inkludert overvekt

Pustebesvær og hevelser i beina

Mageplager

Diabetes mellitus (sykkersyke), ev. i samarbeid med ernæringsfysiolog

Stoffskiftesykdommer

Leddsmerter

Beinskjørhet

Elektrolittforandringer

Generelle/uklare  allmennsymptomer som tretthet, redusert allmenntilstand

 

Oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer inkludert vurdering av polyfarmasi (behandling med flere medikamenter)

Mageplager og lekk tarm

Hvis tarmfloraen er i ubalanse utvikles det en tilstand som kalles dysbiose. Alle sykdommer, forandringer i kosthold, bruk av noen typer medikamenter (spesielt langvarig og ukontrollert bruk av antibiotika) og påvirkninger utenfra kan påvirke balanse i tarmfloraen og føre til dysbiose.

bottom of page