top of page

Geriater

A-Medi spesialistklinikk er første og eneste klinikk i Norge som tilbyr konsultasjon hos privatpraktiserende spesialist i geriatri.

 

Vi er opptatt av seniorhelse og vår geriater Natalia Aresvik gir en rask og effektiv behandling på høyest faglig nivå

Hva kan vi hjelpe deg med?

Forvaltning av utfordrende medisinske problemer i alderdommen med effektiv tilnærming

 Utredning, behandling og oppfølging av hukommelsesvikt og demens hos både yngre og eldre med evt.samarbeid med kommune/ bydelsomsorgstjenester for å sikre best mulig service

Utredning og behandling av depresjon, forvirringstilstander hos eldre, søvnforstyrrelser og urolige bein

Vurdering av polyfarmasi (bruk av flere medikamenter samtidig)

Utredning og behandling av osteoporose (beinskjørhet), gangvansker og fallproblematikk

Komplett vurdering inkludert optimalisering av medisiner  i forbindelse med planlagt operasjon som legger mye stress på kroppen inkl. hjernen, hjertet (perioperativ medisin)

Oppfølging/rehabilitering etter operasjon, hjerneslag osv i samarbeid med andre spesialister

Primær og sekundær (second opinion) førerkortvurdering

Individuell rådgivning/støtte til pårørende til personer med bl.a. demens for å hjelpe med å løse relevante problemer og ta beslutninger

Hjemmebesøk

Vi tilbyr også hjemmebesøk/konsultasjon av spesialist i geriatri.

Helsekontroll for eldre

Spesialisten anbefaler og utfører individuelt skreddersyd  årlig helsekontroll inkludert vurdering av hukommelsen.

Individuell tilnærming og svært grundig undersøkelse.

 

 

Please reload

bottom of page