top of page
Morpheus 8 og Accutite

Vennligst merk at prisene gjelder frem til 15. mars 2024, og det vil være en prisøkning etter denne datoen.


Morpheus 8 

Kr. 8 000,-


Pakkepris Morpheus 8, 3 behandlinger 

Kr. 21 900,- Accutite

Kr. 25 000,-

bottom of page