top of page
Konsultasjon

Vennligst merk at prisene gjelder frem til 15. mars 2024, og det vil være en prisøkning etter denne datoen.


Dr.Grinde / Zanna Tarvida/ kosmetiske sykepleiere


Konsultasjon (inkl evt Visia analyse)

Kr. 700,-


Forlengelse av resept

Kr. 295,-


Dr.Miray-Al-Mustafa


Kosmetiske problemstillinger (filler, b.toxin)

Kr. 700,-


Øvrige henvendelser - se egne priser for hudlege


I følge retningslinjer fra Den Norske Legeforening kan vi ikke tilby gratis konsultasjon.

Alle leger i Norge som er godkjente medlemmer av foreningen er forpliktet til å følge disse retningslinjene.


Priser over gjelder fom 1.1.2021 og er inkludert MVA.

Bakgrunn for prisendring er at det er vedtatt i statsbudsjettet for 2021 at det innføres merverdiavgift på 25% på kosmetiske behandlinger fom 1.1.2021.

bottom of page