top of page

Fritt behandlingsvalg

Regjeringen har avviklet Fritt behandlingsvalg ordningen fra og med 01.01.23. 


Det at ordningen nå er avviklet betyr at det ikke lenger er mulig for pasienter å velge A-Medi som behandlingssted gjennom fritt behandlingsvalg. 


Hvis du før 1. januar 2023 fikk påbegynte helsehjelp hos oss innen Fritt behandlingsvalg ordningen, vil vi fortsatt kunne følge deg opp i inntil tolv måneder. 


Du kan fortsatt velge mellom offentlige behandlingssteder og private behandlingssteder som har avtale med de regionale helseforetakene. A-Medi har inngått en avtale med Helse Sør-Øst om utredning og behandling av hjertepasienter. Det betyr at vi fortsatt tar i mot pasienter til hjerteutredning hvor vi utfører behandlinger på vegne av den offentlige helsetjenesten, og at du som pasient kun betaler egenandel som ved et offentlig sykehus. Avtalen gjelder fra 01.01.2023. Du kan lese mer om det her.


Private pasienter er ikke berørt av endringer. Vi har mange dyktige spesialister! Ta kontakt med oss dersom du ønsker å få hjelp hos oss. 


bottom of page