top of page

Helsekontroll Essensiell

Årlig helsesjekk hos vår spesialist i indremedisin for å avdekke eventuelle sykdommer i tidlig fase. Det primære fokus er på hjertekarsykdommer  og risikofaktorer for det. Legen ser også på bevis for insulinresistens, en pre - diabetisk tilstand som er reversibel når den oppdages tidlig.

Hva inngår i Helsekontroll Essensiell?

Samtale og omfattende kroppslig undersøkelse  hos spesialist i indremedisin med  blodtrykkskontroll og vektmåling med beregning av BMI

Arbeids-EKG: Hvordan reagerer hjerte på fysisk anstrengelse? Begynner du å få trange blodårer i hjerte?

Spirometri: Vi måler lungefunksjon

Omfattende laboratorieprøver, inkludert avansert kolesteroltesting

Relevante urin- og avføringsprøver.

Tilbakemelding

Etter at alle prøvesvar er klare får du en personlig tilbakemelding med beregning av risikofaktorer og konklusjon på din helsetilstand. Dersom det er behov for videre utredning eller oppstart av medikamentell behandling, vil legen gi deg en nærmere anbefaling. 

Please reload

bottom of page