Summer Walk

Åpningstider  sommer 2022

Uke 27 - Tilnærmet normal drift

Uke 28 - Tilnærmet normal drift, redusert kapasitet på telefon

Uke 29 - Kun etter avtale. Telefon er stengt

Uke 30 - Kun etter avtale. Telefon er stengt

Uke 31 - Åpent, noe redusert drift

Vi bryr oss om deg og helsen din!
Fritt behandlingsvalg

Har du fått rett til helsehjelp og det er lang ventetid på sykehuset? Ta kontakt med oss! A-Medi er godkjent som fritt behandlingsvalg leverandør innenfor hjerteutredning og ortopedisk kirurgi. 

Vi har kort ventetid og hjelper deg gjerne!