top of page

Medikamentell behandling ved langvarige smerter

Langvarige smerter har en betydelig innvirkning på livskvaliteten til pasienter. 

Ved langvarige smerter kan medikamentell behandling være en viktig del av en helhetlig smertebehandling. Målet med medikamentell behandling er å redusere smerteintensiteten og forbedre funksjonsevnen, slik at pasienten kan opprettholde en akseptabel livskvalitet.


Det finnes ulike typer medikamenter som kan brukes ved langvarige smerter, og valget av medikament vil avhenge av årsaken til smertene og pasientens individuelle forhold. En lege, vanligvis en anestesilege, men det kan også være en psykiater, vil vurdere medikamentell behandling i tillegg til andre behandlingsformer for å hjelpe pasienter som opplever smerte.


Mange pasienter som kommer til smerteklinikken, bruker allerede flere medisiner for å håndtere smerten. Legen vil nøye vurdere behovet for å endre disse medisinene, enten det er behov for å trappe opp, ned, seponere eller starte på nye medikamenter.


Ved å følge nasjonale retningslinjer for smertelindring vil behandlingen sikre at pasientene får riktig og effektiv smertelindring. Legen vil samarbeide tett med pasientens fastlege for å sikre optimal behandling. 


Det er viktig å være klar over at medikamentell behandling alene sjelden er tilstrekkelig for å behandle langvarige smerter, og at en helhetlig tilnærming er nødvendig for å oppnå best mulig resultat. Medikamentell behandling kombineres derfor med andre behandlingsformer, som kognitiv terapi, fysioterapi og andre former for smertebehandling. 


bottom of page