top of page

Triggerfinger

Triggerfinger er en vanlig tilstand hvor en finger låser seg ved bøying og strekking. Det skyldes ofte en irritasjon og opphovning av bøyesenen til en av fingrene, som gjør at senen ”henger seg opp” i en bøyd stilling. Dette gjør det vanskelig å rette ut fingeren av seg selv, og man må ofte bruke den andre hånden til å rette ut fingeren.  


Tilstanden kan behandles med kortisoninjeksjoner rundt senehevelsen, men 


dersom denne behandlingen ikke fungerer kan det være nødvendig med operasjon. Ca.97% av pasienter blir kvitt trigger fenomenet etter operasjon.


Kirurgi ved triggerfinger


Forberedelser

Du trenger ikke å faste når du skal opereres med lokalbedøvelse.


Medisiner

Du kan ta de aller fleste medisiner som du pleier, men du bør unngå blodfortynnende medisiner i forkant av inngrepet. Hvor mange dager i forkant du skal slutte med blodfortynnende avhenger av din tilstand og type medisiner. Rådfør deg med din behandlende lege om dette.


Hjem igjen

De fleste blir utskrevet direkte etter operasjonen. Siden du ikke kan kjøre selv etter inngrepet, er det viktig at du har avtalt at noen henter deg.


Operasjonen

Inngrepet gjøres i lokalbedøvelse.


For å redusere blødningen under inngrepet må du ha et blodtomhetsmansjett på armen. Dette kjennes ut som en stram blodtrykksmansjett og er noe ubehagelig, men er viktig for et godt resultat.


Kirurgen gjør et snitt i håndflaten og spalter båndet som holder bøyesenen til den aktuelle fingeren på plass. Når kirurgen spalter dette båndet får den fortykkede senen fritt rom til å bevege seg som vanlig.


Til slutt syr kirurgen igjen snittet i huden med en tråd og legger på en sterilbandasje.


Mulige komplikasjoner

All kirurgi er forbundet med en risiko for komplikasjoner, men risikoen ved håndkirurgi er relativt liten. Det er imidlertid viktig at du følger de rådene og restriksjonene du får.


Infeksjon: Infeksjon i operasjonssåret er uvanlig, men risikoen øker bl.a ved røyking, diabetes, implantasjon av metall og ved visse medikamenter. Forebyggende antibiotika gis i utvalgte tilfeller. Hvis du bruker medisiner som svekker immunforsvaret (f.eks biologiske leddgiktsmedisiner) eller har andre tilstander som svekker immunforsvaret eller øker infeksjonsriskoen er det svært viktig at du melder fra om dette til lege, slik at de nødvendige forhåndsregler kan tas.


Dersom det er økende smerter, hevelse eller feber utover 3-4 dager etter operasjonen, ta kontakt med din fastlege.


Nerve- og karskade: Skade av større og viktige nerver og blodkar er meget sjelden, men kan forekomme. Mindre hudnerver kan ofte bli påvirket, men gir sjelden plager av betydning.


Etter operasjonen

Det er viktig at du holder hånden høyt de første fem dagene etter operasjonen for å unngå hevelse.


Sting

Stingene fjernes etter 14 dager.


Smerter

De fleste vil oppleve smerter etter inngrepet. Smerte oppleves ulikt for hver enkelt. Smertene er sterkest det første døgnet og avtar gradvis. Det er viktig å behandle smerter i startfasen, ta tabletter med jevne mellomrom.


Medisiner

De fleste har behov for smertestillende tabletter etter på. Med mindre noe annet er avtalt med legen, kan du bruke:


Paracet 500mg og Ibux 400 mg, inntil 3 ganger daglig.


Disse smertestillende tabletter kjøper du reseptfritt på apoteket.


Opptrening

Det er viktig at du beveger fingrene etter operasjonen slik at de ikke stivner. Start allerede dagen etter operasjonen med regelmessig fingertrening ved å bøye og strekke fingrene flere ganger hver dag, men unngå belastninger. Du kan kjenne litt ubehag til å begynne med, men det skal ikke gjøre vondt.


Sårstell

Vi anbefaler at du beholder bandasjen frem til du skal fjerne stingene.


Bandasjen skiftes hvis den er gjennomblødd. Blødningsfaren er størst de første 3 dagene. Ved spørsmål, ta kontakt med din fastlege i første omgang.


Ved behov for skifting skal man legge på nye, tørre sterile bandasjer. Vask hendene før skift. Vask eller rens av såret er ikke nødvendig. Sterile bandasjer kan kjøpes på apoteket.


Dusj

Vi anbefaler at du venter et par dager med dusj. Når du skal dusje,må bandasjen dekkes med plast, for eksempel "gladpack" eller plastpose og tapes over bandasjen. Blir bandasjen våt, må den skiftes. Operasjonsområdet skal være tørt.


Sykemelding

Hvis du trenger sykmelding får du den med deg når du reiser. Vi kan gi inntil 4 uker, eventuell videre sykmelding ordnes av fastlege. 


Gi beskjed dersom du trenger attest for treningssenter.


Bilkjøring

Bilkjøring anbefales ikke før du kan bruke hånden normalt og reaksjonsevnen er intakt.

 

Faste medikamenter

Gjenoppta ordinær medisinering behandlingsdagen. 


Ved bruk av Marevan eller andre blodfortynnende medikamenter avtales dette spesielt.


bottom of page