top of page

Ganglion

Ganglion  er en cyste som utgår fra ledd, seneskjede eller senesubstans i hånden. Ganglion cyster er vanligvis lokalisert på oversiden av håndleddet eller håndroten, eventuelt på håndflatesiden eller fingrene.


Årsaken er ukjent, men ofte skjer det i forbindelse med mekanisk irritasjon. Et ganglion kan komme hurtig eller utvikles over en lengre periode.

Typisk varierer et ganglion i størrelse avhengig av aktivitetsnivå, og blir større ved aktivitet og avtar i størrelse i perioder hvor hånden har vært i ro.  Ganglion er en ufarlig tilstand, men vil kunne gi trykksmerter som følge av at presset på omliggende vev i området rundt øker.


Ofte forsvinner ganglion cyster av seg selv. I de tilfellene de ikke gjør det, kan man forsøke å punktere cysten og trekke ut væske fra området ved hjelp av en sprøyte, men ofte vil cyste fylle seg igjen. Dette gjelder ganglion cyster som er lokalisert på håndryggen. Hvis ganglion cyste ikke forsvinner eller hvis lokalisasjonen gjør at taping ikke er ønskelig, vil en operasjon være nødvendig. Risikoen for at ganglion cyste kommer tilbake er ca 30-50% ved punksjon og rundt 15% ved operasjon.


Kirurgi av ganglion


Forberedelser

Du trenger ikke å faste når du skal opereres med lokalbedøvelse.


Medisiner

Du kan ta de aller fleste medisiner som du pleier, men du bør unngå blodfortynnende medisiner i forkant av inngrepet. Hvor mange dager i forkant du skal slutte med blodfortynnende avhenger av din tilstand og type medisiner. Rådfør deg med din behandlende lege om dette.


Hjem igjen

De fleste blir utskrevet direkte etter operasjonen. Siden du ikke kan kjøre selv etter inngrepet, er det viktig at du har avtalt at noen henter deg.


Operasjonen

Inngrepet gjøres i lokalbedøvelse.


For å redusere blødningen under inngrepet må du ha et blodtomhetsmansjett på armen. Dette kjennes ut som en stram blodtrykksmansjett og er noe ubehagelig, men er viktig for et godt resultat.


Kirurgen gjør et snitt i huden over cysten og fjerner den. Så syr kirurgen igjen snittet i huden med en tråd og legger på en sterilbandasje.

 

Mulige komplikasjoner

All kirurgi er forbundet med en risiko for komplikasjoner, men risikoen ved håndkirurgi er relativt liten. Det er imidlertid viktig at du følger de rådene og restriksjonene du får.


Infeksjon: Infeksjon i operasjonssåret er uvanlig, men risikoen øker bl.a ved røyking, diabetes, implantasjon av metall og ved visse medikamenter. Forebyggende antibiotika gis i utvalgte tilfeller. Hvis man bruker medisiner som svekker immunforsvaret (f.eks biologiske leddgiktsmedisiner) eller har andre tilstander som svekker immunforsvaret eller øker infeksjonsriskoen er det svært viktig at man melder fra om dette til lege, slik at de nødvendige forhåndsregler kan tas.


Dersom det er økende smerter, hevelse eller feber utover 3-4 dager etter operasjonen, ta kontakt med din fastlege.


Nerve- og karskade: Skade av større og viktige nerver og blodkar er meget sjelden, men kan forekomme. Mindre hudnerver kan ofte bli påvirket, men gir sjelden plager av betydning.


Vedvarende smerter: Selv om inngrepet er vellykket og alt ser ut som det skal på bildene, vil det fortsatt være noen som har vedvarende smerter.


Residiv: Risikoen for at ganglioncysten kommer tilbake er rundt 15 prosent ved operasjon.


Komplikasjonene er vanligvis ikke alvorlige og forsvinner etter en stund.


Etter operasjonen

Det er lagt 2 lag med elastisk bandasje over en steril sårbandasje. Det øverste laget med elastisk bandasje er lagt på som kompresjon og skal fjernes etter 2 timer. Det andre laget med elastisk bandasje og sterilt sårbandasje skal ikke fjernes. Se Sårstell.


Ofte opplever man forbigående hevelse og smerter i fingre og håndledd. Det opererte område bør holdes høyt de første 3-4 dagene. Dette motvirker hevelse og smerte. Hvis mulig, hold det over hjertehøyde. Hvis du lar hånden blir hengende ned, vil det være risiko for økte smerteplager samt hevelse og således også økt risiko for infeksjon. 


Kuldepakninger (isposer eller frossen grønnsakspose) kan dempe smerter. Pass på å beskytte bandasjen mot fuktighet og huden mot forfrysning. 

 

Sting

Stingene fjernes etter 12-14 dager.


Smerter

De fleste vil oppleve smerter etter inngrepet. Smerte oppleves ulikt for hver enkelt. Smertene er sterkest det første døgnet og avtar gradvis. Det er viktig å behandle smerter i startfasen, ta tabletter med jevne mellomrom.


Medisiner

De fleste har behov for smertestillende tabletter etter på. Med mindre noe annet er avtalt med legen, kan du bruke:


Paracet 500mg og Ibux 400 mg, inntil 3 ganger daglig.


Disse smertestillende tabletter kjøper du reseptfritt på apoteket.


Opptrening

Du skal begynne å bevege fingrene rett etter operasjonen. Start allerede dagen etter operasjonen med regelmessig fingertrening ved å bøye og strekke fingrene flere ganger hver dag, men unngå belastninger. Du kan kjenne litt ubehag til å begynne med, men det skal ikke gjøre vondt. Håndleddet beveges kun det bandasjen tillater. Når bandasjen fjernes skal du starte med bevegelsestrening av håndleddet, og da spesielt bøy av håndleddet hvis du er operert på håndryggen. 


Det kan være hensiktsmessig å bruke en håndleddsskinne ved belastning i en periode for å avlaste området. Hvis du sliter med å få tilbake fulle bevegelsesutslag må du ta kontakt med fastlegen for å få henvisning til fysioterapi. 


Sårstell

Vi anbefaler at du beholder bandasjen frem til du skal fjerne stingene.


Bandasjen skiftes hvis den er gjennomblødd. Blødningsfaren er størst de første 3 dagene. Ved spørsmål, ta kontakt med din fastlege i første omgang.


Ved behov for skifting skal man legge på nye, tørre sterile bandasjer. Vask hendene før skift. Vask eller rens av såret er ikke nødvendig. Sterile bandasjer kan kjøpes på apoteket.


Dusj: Vi anbefaler at du venter et par dager med dusj. Når du skal dusje,må bandasjen dekkes med plast, for eksempel "gladpack" eller plastpose og tapes over bandasjen. Blir bandasjen våt, må den skiftes. Operasjonsområdet skal være tørt.


Sykemelding

Hvis du trenger sykmelding får du den med deg når du reiser. Vi kan gi 2 til 4 uker, eventuell videre sykmelding ordnes av fastlege. 


Gi beskjed dersom du trenger attest for treningssenter.


Bilkjøring

Bilkjøring anbefales ikke før du kan bruke hånden/foten normalt og reaksjonsevnen er intakt.


Faste medikamenter

Gjenoppta ordinær medisinering behandlingsdagen. 


Ved bruk av Marevan eller andre blodfortynnende medikamenter avtales dette spesielt. 


bottom of page