top of page
E-konsultasjon

Få svar på dine spørsmål ved å sende en sikker e-post.

Telefonkonsultasjon

Få svar på dine spørsmål gjennom en telefonkonsultasjon.

Videokonsultasjon

Et alternativ ved tilstander som ikke krever fysisk undersøkelse.

Fysisk konsultasjon

Mange spørsmål blir best besvart ved personlig kontakt. 

bottom of page