top of page

Kognitiv adferdsterapi ved langvarige smerter

Langvarig smerte er en kompleks tilstand som kan ha en betydelig innvirkning på livskvaliteten og kan føre til både fysisk og psykisk stress. En tverrfaglig tilnærming i behandlingen av langvarig smerte er derfor avgjørende for å oppnå best mulig resultat. Anestesilege, fysioterapeut og psykiater kan alle spille en viktig rolle i denne tilnærmingen.


En helhetlig tilnærming som involverer flere fagpersoner, har vist seg å være effektiv i behandlingen av langvarig smerte. Ved å ta hensyn til både fysiske og psykiske faktorer kan pasienten oppleve en betydelig forbedring i smertetilstanden og økt livskvalitet. Derfor er det viktig at pasienter med langvarig smerte får tilgang til tverrfaglig behandling og psykologisk støtte for å håndtere både fysiske og psykiske aspekter av smerten.


Langvarig smerte kan ha en stor innvirkning på livskvaliteten og kan påvirke både den fysiske tilstanden og den mentale helsen til pasienten. For eksempel kan det føre til redusert deltakelse i sosiale aktiviteter, fritidsaktiviteter og jobb, som igjen kan føre til depresjon og angst.


Kognitiv adferdsterapi er en form for psykoterapi som fokuserer på å endre negative tankemønstre og adferd for å redusere psykisk stress og fysiske symptomer som smerte. Kognitiv adferdsterapi har vist seg å være effektiv i behandlingen av langvarig smerte ved å bidra til å redusere smerteopplevelsen og øke funksjonen i hverdagen.


Psykiaternes rolle i behandlingen av langvarig smerte er å kartlegge pasientens livskvalitet og mentale tilstand. Psykiater vil gi råd og hjelp til å forbedre både livskvalitet og mentale funksjoner. Dette kan bidra til å redusere smerteintensiteten og øke fokus på livsverdier og aktiv deltakelse i livet ellers.


bottom of page