top of page
Slitasje i tommelens rotledd

Artrose i tommelens rotledd er den nest hyppigste formen for «slitasjegikt» i hånden. Årsaken er uklar, men med alderen blir leddbrusken svakere hos mange mennesker. Artrose i basen av tommelen kan gi smerte og hevelse ved bevegelse, lokal ømhet og ofte en betydelig nedsatt kraft i tommel-pekefingergrepet. Til å begynne med gjør det mest vondt å gripe, men etter hvert kan du også få verk på nettene. Graden av dette varierer veldig. Tilstanden kan føre til feilstillinger som reduserer håndens funksjon.

Kirurgi ved slitasje i tommelens rotledd

Kort ventetid

Både privat og offentlig avtale (FBV)

Utføres i lokalbedøvelse

Forberedelser

Du trenger ikke å faste når du skal opereres med lokalbedøvelse.

 

Medisiner

Du kan ta de aller fleste medisiner som du pleier, men du bør unngå blodfortynnende medisiner i forkant av inngrepet. Hvor mange dager i forkant du skal slutte med blodfortynnende avhenger av din tilstand og type medisiner. Rådfør deg med din behandlende lege om dette.

 

Hjem igjen

De fleste blir utskrevet direkte etter operasjonen. Siden du ikke kan kjøre selv etter inngrepet, er det viktig at du har avtalt at noen henter deg.

Operasjonen

Inngrepet gjøres i lokalbedøvelse.

For å redusere blødningen under inngrepet må du ha et blodtomhetsmansjett på armen. Dette kjennes ut som en stram blodtrykksmansjett og er noe ubehagelig, men er viktig for et godt resultat.

Kirurgen gjør at lite snitt i huden og fjerner en del av det lille benet som tommelen ligger mot ved håndleddet der leddbrusken er ødelagt. En liten stålpinne blir satt inn for å stabilisere leddet. Deretter syr legen snittet i huden med en tråd og legger på en gipslaske over tommel og håndledd. Denne skal være på i 6 uker. Fingrene og den ytterste delen av tommelen er frie og kan beveges utenfor gipsen. Etter 6 uker skal du tilbake til oss for å fjerne gipsen og innsatt stålpinne i lokalbedøvelse.

 

Mulige komplikasjoner

All kirurgi er forbundet med en risiko for komplikasjoner, men risikoen ved håndkirurgi er relativt liten. Det er imidlertid viktig at du følger de rådene og restriksjonene du får.

Infeksjon: Infeksjon i operasjonssåret er uvanlig, men risikoen øker bl.a ved røyking, diabetes, implantasjon av metall og ved visse medikamenter. Forebyggende antibiotika gis i utvalgte tilfeller. Hvis man bruker medisiner som svekker immunforsvaret (f.eks biologiske leddgiktsmedisiner) eller har andre tilstander som svekker immunforsvaret eller øker infeksjonsriskoen er det svært viktig at man melder fra om dette til lege, slik at de nødvendige forhåndsregler kan tas.

Dersom det er økende smerter, hevelse eller feber utover 3-4 dager etter operasjonen, ta kontakt med din fastlege.

Nerve- og karskade: Skade av større og viktige nerver og blodkar er meget sjelden, men kan forekomme. Mindre hudnerver kan ofte bli påvirket, men gir sjelden plager av betydning.

Manglende tilheling av benvev: Ved avstivning av ledd er man avhengig av kroppens evne til å få benvev til å gro sammen. Røyking, visse medikamenter (Ibux, Voltaren m.fl), ustabilitet og for mye belastning kan være faktorer som kan forsinke eller forhindre tilheling.

Vedvarende smerter: Selv om inngrepet er vellykket og alt ser ut som det skal på røntgenbildene, vil det fortsatt være noen som har vedvarende smerter.

Komplikasjonene er vanligvis ikke alvorlige og forsvinner etter en stund.

Etter operasjonen

For å motvirke hevelse etter operasjonen bør du:

  • Holde hånden høyt, i hjertehøyde når du ikke bruker hånden og strekk armen oppover i den grad gipsen tillater dette. Ha hånden på pute om natten.

  • Bruke hånden så mye som gipsen tillater, men du bør unngå tunge løft.

 

Sting

Stingene fjernes hos fastlegen etter 14 dager.

 

Smerter

De fleste vil oppleve smerter etter inngrepet. Smerte oppleves ulikt for hver enkelt. Smertene er sterkest det første døgnet og avtar gradvis. Det er viktig å behandle smerter i startfasen, ta tabletter med jevne mellomrom.

 

Medisiner

De fleste har behov for smertestillende tabletter etter på. Med mindre noe annet er avtalt med legen, kan du bruke:

Paracet 500mg og Ibux 400 mg, inntil 3 ganger daglig.

Disse smertestillende tabletter kjøper du reseptfritt på apoteket.

 

Opptrening

Det er lang opptreningstid etter operasjonen, og det kan ta 3-12 måneeder å gjenvinne funksjon med stabilitet og kraft. Trening etter operasjonen skjer hos ergoterapeutene hvor du vil få tilpasset ortoser og få veiledning i forhold til opptrening av bevegelighet og styrke.

Smerten som man tidligere kjente i hvile forsvinner vanligvis etter operasjonen, men smerter ved belastning kan vedvare. Bevegelsen i tommelen påvirkes vanligvis ikke av en operasjon, men operasjonen kan medføre en viss nedsatt kraft i tommel-pekefingergrepet.

 

Sårstell

Vi anbefaler at du beholder bandasjen frem til du skal fjerne stingene.

Bandasjen skiftes hvis den er gjennomblødd. Blødningsfaren er størst de første 3 dagene. Ved spørsmål, ta kontakt med din fastlege i første omgang.

Ved behov for skifting skal man legge på nye, tørre sterile bandasjer. Vask hendene før skift. Vask eller rens av såret er ikke nødvendig. Sterile bandasjer kan kjøpes på apoteket.

 

Dusj: Vi anbefaler at du venter et par dager med dusj. Når du skal dusje,må bandasjen dekkes med plast, for eksempel "gladpack" eller plastpose og tapes over bandasjen. Blir bandasjen våt, må den skiftes. Operasjonsområdet skal være tørt.

 

Sykemelding

Hvis du trenger sykmelding får du den med deg når du reiser. Vi kan gi 6 uker, eventuell videre sykmelding ordnes av fastlege. 

Gi beskjed dersom du trenger attest for treningssenter.

 

Bilkjøring

Bilkjøring anbefales ikke før du kan bruke hånden normalt og reaksjonsevnen er intakt.

 

Faste medikamenter

Gjenoppta ordinær medisinering behandlingsdagen. 

Ved bruk av Marevan eller andre blodfortynnende medikamenter avtales dette spesielt. 

 

Oppfølging hos fastlege

Du skal ikke tilbake til oss for kontroll. Trenger du oppfølging etter inngrepet, for eksempel hvis du får infeksjon, at operasjonssåret hovner opp, blir rødt og du får feber i såret, ta i første omgang kontakt med din fastlege.

bottom of page