top of page

Knust-hjerte-syndrom

Knust-hjerte-syndrom eller broken heart syndrome er en hjertetilstand som ligner på akutt hjerteinfarkt, men uten at det påvises noen form for forandringer i hjertes kranseårer.. Knust-hjerte-syndrom går under den medisinske betegnelsen Takotsubo kardiomyopati, grunnet at bildet av hjertet vurdert med ultralyd minner om en takotsubo krukke.

Den typiske takotsubo pasienten er en kvinne (96%), særlig kvinner i og etter overgangsalderen, men også unge (27 år) og gamle (92 år) personer kan være affisert. Denne tilstanden utløses oftest av en psykisk stressende hendelse som stress på jobben, samlivsbrudd, dødsfall i nær familie eller økonomiske problemer. Overraskende nok viser en studie at en liten andel - 4% - av tilfellene med knust-hjerte-syndrom var forårsaket av en lykkelig begivenhet som et bursdagsfeiring, bryllup eller fødselen av et barnebarn. Glade og triste følelser tydeligvis har en felles trasé som kan utløse knust-hjerte-syndrom.

Knust-hjerte-syndrom utløses ikke av en blodpropp i hjertepulsårene (hjerteinfarkt), men har en del likheter med hjerteinfarkt.

Symptomer

Tilstanden starter brått med brystsmerter og kortpustethet. Pasienten kan også oppleve kvalme, hjertebank, skjelving og besvimelse. Iblant kan situasjon være veldig kritisk og føre til alvorlig rytmeforstyrrelse, blodtrykksfall og hjertestans. Alle disse kliniske presentasjonene er felles med hjerteinfarkt, som er langt vanligere, slik at det er lett å mistolke symptomene som hjerteinfarkt.

Utredning

Tilstanden må tas på alvor og utredes umiddelbart.

EKG må tas, men den vil ofte ikke vise noe signifikant patologi.

Blodprøver kan vise en liten stigning i infarkt markører hos noen pasienter.

Ekkokardiografi/ultralyd av hjerte er obligatorisk i utredningen og kan vise høyspesifikke forandring hvor hjertets venstre hovedkammer er utvidet apikalt og den basale delen av hjertet har økt sammentrekningsaktivitet.

Iblant må pasienten henvises til koronar angiografi, en undersøkelse som viser hjertets kransårer - blodårer som forsyner hjertemuskelen med blod. Undersøkelsen utføres ved at det settes inn et tynt plastrør ved håndleddet som føres inn i hjertet og fremstiller kranseårene. I motsetning til personer med hjerteinfarkt hvor en eller flere av kranseårene er tette, har personer med knust-hjerte-syndrom normale blodårer i hjertet.

Behandling

Det er ingen spesifikk behandling for takotsubo kardiomyopati. Syndromet som gir venstre ventrikkel dysfunksjon normaliseres av seg selv etter noen ukers tid. Men i selve akutt fasen trenger pasienten tett oppfølging hvor behandlingen tilpasses symptomene en ser hos pasienten.

Forskningen har vist at østrogen behandling kan ha en gunstig effekt i forebygging av tokotsubo kardiomyopati. En slik behandling kan vurderes hos eldre kvinner som har opplevd en episode med takotsubo for å unngå tilbakefall.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page