top of page

Endometriose

3. - 9. mars får sykdommen endometriose ekstra oppmerksomhet, symbolisert med en gul sløyfe.

Hva er endometriose?

Endometriose betyr at slimhinnen som normalt kler innsiden av livmoren, begynner å vokse andre steder i kroppen, for eksempel på eggstokker, bukhinne, tarmer eller utinblæren. Dette vevet påvirkes av hormoner på samme måte som slimhinnen i livmoren, og vil derfor blø samtidig med blødning fra livmoren under menstruasjonen. Dette kan være smertefullt, og kan​ gjøre det vanskelig å få barn. Årsaken til endometriose er ukjent.

Forekomst av endometriose

Omtrent 2-3% av alle kvinner utvikler symptomgivende endometriose i løpet av livet, men ekspertene mener at flere har endometriose enn det vi er klar over. Tilstanden finnes hos ca 30% av kvinnene som utredes for barnløshet. Sannsynligheten for å få endometriose øker fra puberteten og topper seg i 40 - årsalderen. Etter dette synker risikoen igjen. Dette er fordi en forutsetning for utviklingen av endometriose er det kvinnelige kjønnshormonet østrogen, som faller med økende alder.

Symptomer på endometriose

De vanligste symptomene på endometriose er smerter nederst i magen og vansker med å bli gravid.

Smerter

Disse smertene varierer fra vage til kraftige. Noen har smerter hele tiden, mens andre får smerter bare på spesielle tidspunkter. Dette kan være under sex, når de har avføring eller under menstruasjon. Ca. 20% av kvinnene med endometriose har ingen plager av tilstanden. Det er uklart hvorfor noen kvinner får smerter og andre ikke. Det kan ha sammenheng med lokalisasjonen eller med egenskaper ved endometriosevevet. Det er heller ikke noen klar sammenheng mellom omfanget av endometriose og graden av smerter. Sterke smerter kan være vanskelig å leve med, og kroniske smerter kan medføre tretthet, søvnforstyrrelser og endret appetitt. Smertene er ofte sterke, og smertestillende tabletter har ofte begrenset effekt

Det vanligste symptomet på endometriose er menstruasjonssmerter. Årsaken til dette er at når endometriosevevet begynner å blø under menstruasjonen, kommer ikke blodet som dannes i endometriosen ut slik som menstruasjonsblod gjør. I stedet samler det seg som små blodcyster og gir smerter. Mer sjelden kan kvinner oppleve smerter gjennom hele måneden, eventuelt med periodevis forverrelse.

Smerter før menstruasjonen og ved eggløsningen er heller ikke uvanlig. Dessutten opplever noen smerter ved samleie, typisk ved dype støt. Smertene kan vedvare noe tid etter samleiet. Ved endometriose i tarm eller urinleder kan det oppstå smerte i disse organene, f.eks. smerter ved avføring. Endometriose på blæren kan gi smertefull eller hyppig vannlating.

Det er imidlertid viktig å huske at menstruasjonssmerter er i seg selv svært vanlig, og ikke alle med menstruasjonssmerter har endometriose. Men sterke menstruasjonssmerter som går ut over dagliglivet kan være tegn på endometriose.

Barnløshet

Fruktbarhetsproblemer er vanlige, og 30-40% av pasinter med endometriose har problemer med å bli garvide. Noen kvinner oppdager ikke at de har endometriose før de forsøker å få barn. Noen kvinner har imidlertid endometriose uten å oppleve symptomer i det hele tatt.​​ Det finnes ikke noen fullgod forklaring på hvorfor endometriose kan medføre barnløshet, men man tror at irritasjonstilstanden i bukhulen gir et ugunstig miljø for befruktning av eggcellen.

Årsaker

Den nøyaktige årsaken til endometriose er ukjent, men det finnes to teorier som tar sikte på å forklare denne tilstanden.

Den ene teorien går ut på at endometriose oppstår av seg selv ved at bukhinnen noen steder omdannes til livmorslimhinne. Den andre teorien går ut på at celler fra livmorslimhinnen kan løsne ved menstruasjon, og at noe av menstruasjonsblodet kan føres i feil retning gjennom egglederne og ut i bukhulen. Cellen fester seg så på feil sted og begynner å vokse. Blødning fra livmor til bukhulen forekommer hos de fleste kvinner, men bare hos enkelte tillater kroppens immunapparat at slimhinnen vokser på feil plass.

Arvelige forhold ser ut til å være av betydning for utviklingen av denne sykdommen. Dersom tilstanden finnes hos mor eller søster, er risikoen for å få endometriose ca. 5 ganger økt - men likevel ikke mer enn 10%.

Hvordan blir endometriose diagnostisert?

Hvis du kjenner noen av symptomer kan det være lurt å bestille time hos gynekolog for utredning

Det finnes ingen enkel måte å avsløre endometriose på. Foruten opptak av en grundig sykehistorie må legen foreta en gynekologisk undersøkelse. Undersøkelsen kan være helt normal, men hos endel kvinner kan man påvise unormalt ømme områder i livmoren eller ved siden av livmoren. Det finnes ingen blodprøver SOM avslører endometriose, men en ultralydundersøkelse kan påvise endometrioseknuter. Ved laparoskopi (kikkhullskirurgi) kan man i de fleste tilfeller stille en sikker diagnose. Dette krever sykehusinnleggelse og undersøkelse i narkose. Ved laporoskopi vil gynekolog lage et snitt i buken og stikke inn et instrument med et kamera slik at strukturene inne i bekkenet kan ses.

Hvordan blir endometriose behandlet?

Behandling av endometriose skjer som oftest gjennom et samarbeid mellom gynekolog og allmennlege. Smertestillende midler av typen NSAIDs, for eksempel ibuprofen, er førstevalg. Hvis man ikke kommer i mål med smertestillende, vil man vurdere andre behandlingsformer.

Behandlingen vil da avhengig om kvinnen ønsker å bli gravid eller ikke. Dersom kvinnen ønsker ikke å bli gravid, kan hun bruke hormonpreparater som p-piller. Disse legemidlene gjør at områdene med endometriose inne i buken krymper, blør mindre og dermed gjør mindre vondt.

Hvis kvinnen ønsker å få barn i nærmeste fremtid, kan kirurgisk behandling for å fjerne endometriosen være det beste alternativet. Dette kan lette smertene og øke sjansene for unnfangelse. Det finnes også fertilitetsbehandling for kvinner med endometriose, og disse har like god sjanse for å bli gravid med fertilitetsbehandling (IVF) som andre kvinner med infertilitet. Det ikke økt risiko for abort eller for graviditet utenfor livmoren. Enkelte vil oppleve smerteøkning de første månedene, men hos de fleste vil smertene bli borte i løpet av graviditeten. Den smertefrie perioden vil vanligvis fortsette til menstruasjonen kommer tilbake. Ved hyppig amming kan menstruasjonen utsettes, og smertene holdes på avstand.

Blir man frisk av endometriose?

Ved bruk av hormonbehandling mot smerter vil de fleste merke smertelindring, og noen blir helt smertefrie. I de fleste tilfellene vil symptomene komme raskt tilbake etter avsluttet behandling, men det kan også ta år. Ved tilbakefall er det aktuelt med ny behandling. Endometriose betraktes som en kronisk tilstand, det vil si at man kan lindre, men ikke heldbrede, tilstanden. Etter overgangsalderen, hvor kvinnens produksjon av østrogen stanser og menstruasjonen uteblir, blir de fleste symptomfrie. Dersom en kvinne begynner å bruke østrogen-hormoner kan dette føre til at sykdommen blomstrer opp på ny.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page