top of page
Spesialist i geriatri

Fra 1. mai 2023 blir konsultasjonpriser justert.

Priser til og med 30.04.2023 er:


Konsultasjon inntil 60 min

Kr. 1 990,- (Fra 1.mai - kr. 2 490,-)


Konsultasjon inntil 30 min

Kr. 1 490,-  (Fra 1.mai - kr. 1 990,-)


Tillegg for utfylling av førerkort-/helseattest

Kr. 990,-


Telefonkonsultasjon (inntil 10 min)

Kr. 460,-  (Fra 1.mai - kr. 650,-)

- Deretter for hver 10. min

Kr. 330,-  (Fra 1.mai - kr. 400,-)

bottom of page