Spesialist i geriatri

Konsultasjon inntil 60 min

Kr. 1 990,-


Konsultasjon inntil 30 min

Kr. 1490,-


Tillegg for utfylling av førerkort-/helseattest

Kr. 910,-


Telefonkonsultasjon (inntil 10 min)

Kr. 420,-

- Deretter for hver 10. min

Kr. 300,-