Revmatolog

Førstegangskonsultasjon

Kr. 2 400,-


Oppfølgingskonsultasjon (inntil 30 min)

Kr. 1 500,-


Telefonkonsultasjon (inntil 10 min)

Kr. 349,-

- Deretter for hver 10. min

Kr. 300,-


Tillegg

Revmatologisk ultralyd undersøkelse

Kr. 1 300,-


Ultralyd undersøkelse med injeksjon av:

- Lederspan 1 ampulle

Kr. 1 600,-

- Lederspan - per ekstra ampulle

Kr. 200,-

- Kenacort 1 ampulle

Kr. 1 500,-

- Kenacort - per ekstra ampulle

Kr. 100,-


- Hyaluronsyre

Kr. 3 400,-


Intramuskulær injeksjon av kortison

Kr. 290,-


PRP

PRP injeksjon - inkludert konsultasjon og ultralyd - 1. behandling

Kr. 7 000,-


PRP injeksjon - inkludert konsultasjon og ultralyd - påfølgende behandlinger

Kr. 4 500,-