top of page
Barnelege

Barnelege - Privat


Vennligst merk at prisene gjelder frem til 15. mars 2024, og det vil være en prisøkning etter denne datoen.


Konsultasjon, inntil 30 min

Kr.  1 890,- 


Konsultasjon, inntil 60 min

Kr. 2 490,-Barnelege - Fristbruddpasienter


Barn under 16 år er fritatt fra å betale egenandeler hos lege.


bottom of page