top of page
Plastikkirurgi

Ordet plastikkirurgi kommer av de greske ordene  plastikos som betyr som lar seg forme og kheirurgia som betyr håndenes arbeid. Plastikkirurgi er altså en kirurgisk spesialitet, og omfatter både rekonstruktiv kirurgi og estetisk kirurgi.

Rekonstruktiv kirurgi handler om  korreksjon av deformiteter for å gjenopprette normal anatomi og funksjon, mens estetisk kirurgi er primært rettet mot optimalisering av utseendet når funksjonen er normal. 

Plastikkirurger samarbeider også med andre spesialister når det er  behov for avansert lukking av sår, for eksempel ved større svulster i huden.

 

Vår spesialist i plastikkirurgi, Dr. Tatjana Radovic, er opptatt av en naturlig resultat og at du som pasient skal føle deg trygg. Plastikkirurger har en etisk forpliktelse til å ikke tilby kirurgi som ikke vurderes å være til pasientens beste.

Behandlinger
Image by Patrick Brinksma
Operasjon av øyelokk
Smiling Young Woman
Arrkorreksjon
Senior Male Doctor
Utvidet eksisjon av svulster i huden
Trådløft
Headache
Operasjon av øreflipp
Image by Alexandru Zdrobău
 Leppeoperasjon
Image by Jordan Whitfield
Fjerning av xantelasmer
Image by freestocks.org
Fjerning av talgkjertel / aterom
Fjerning av lipom /fettkuler
bottom of page