top of page

Mortons nevrom

Nervene som sørger for følelsen i tærne kan komme i klem under forfoten. Over tid kan irritasjonen medføre at nerven hovner og det dannes en nerveknute – et nevrom. Mortons nevrom er en  fortykkelse av en nerve som går til tærne, vanligvis mellom 2. og 3. eller 3. og 4. tå. Når nerveknuten blir utsatt for trykk, utløser det smerte. Kvinner som bruker trange, høyhælte sko og  joggere kan være spesielt utsatte.


Plagene kan variere fra bagatellmessige til invalidiserende. Plagene lindres ofte ved tilpasning av skotøy eller avlastende innleggssåler.


Ved store plager tilbyr vi ofte operasjon.


Kirurgi ved mortons nevrom


Forberedelser

Du trenger ikke å faste når du skal opereres med lokalbedøvelse.


Medisiner

Du kan ta de aller fleste medisiner som du pleier, men du bør unngå blodfortynnende medisiner i forkant av inngrepet. Hvor mange dager i forkant du skal slutte med blodfortynnende avhenger av din tilstand og type medisiner. Rådfør deg med din behandlende lege om dette.


Sko/krykker

Vi anbefaler en postoperativ sko/bandasjesko eller lignende fottøy (sandaler). Krykker brukes for bedre gangmønster og avlastning av foten. 


Postoperativ sko kan kjøpes hos bandagisten. Krykker kan kjøpes på et apotek.


Hjem igjen

De fleste blir utskrevet direkte etter operasjonen. Siden du ikke kan kjøre selv etter inngrepet, er det viktig at du har avtalt at noen henter deg.


Operasjonen

Inngrepet gjøres i lokalbedøvelse.


For å redusere blødningen under inngrepet må du ha et blodtomhetsmansjett på ankelen. Dette kjennes ut som en stram blodtrykksmansjett og er noe ubehagelig, men er viktig for et godt resultat.


Hos de aller fleste fjernes hele nerven/nerveknuten gjennom et snitt på oversiden av forfoten. I enkelte tilfeller, hvis man finner at nerven ikke er fortykket, holder det å lage plass til nerven så den ikke kommer i klem. 


Mulige komplikasjoner

All kirurgi er forbundet med en risiko for komplikasjoner, men risikoen ved fotkirurgi er relativt liten. Det er imidlertid viktig at du følger de rådene og restriksjonene du får.


Infeksjon: Infeksjon i operasjonssåret er uvanlig, men risikoen øker bl.a ved røyking, diabetes, implantasjon av metall og ved visse medikamenter. Forebyggende antibiotika gis i utvalgte tilfeller. Hvis man bruker medisiner som svekker immunforsvaret (f.eks biologiske leddgiktsmedisiner) eller har andre tilstander som svekker immunforsvaret eller øker infeksjonsriskoen er det svært viktig at man melder fra om dette til lege, slik at de nødvendige forhåndsregler kan tas.


Dersom det er økende smerter, hevelse eller feber utover 3-4 dager etter operasjonen, ta kontakt med din fastlege.


Nerve- og karskade: Skade av større og viktige nerver og blodkar er meget sjelden, men kan forekomme. Mindre hudnerver kan ofte bli påvirket, men gir sjelden plager av betydning. De fleste vil merke noe nummenhet foran i tærne, men dette regnes ikke som en komplikasjon.


Vedvarende smerter: Noen får langvarige smerter. Selv om inngrepet er vellykket og alt ser ut som det skal på bildene, vil det fortsatt være noen som har vedvarende smerter.


Komplikasjonene er vanligvis ikke alvorlige og forsvinner etter en stund.


Residiv: Av og til vokser nerven tilbake og kan gi fornyede symptomer, 5-10 %. 


Etter operasjonen

Det er lagt 2 lag med elastisk bandasje over en steril sårbandasje. Det øverste laget med elastisk bandasje er lagt på som kompresjon og skal fjernes etter 2 timer. Det andre laget med elastisk bandasje og sterilt sårbandasje skal ikke fjernes. Se Sårstell.


Det opererte område bør holdes høyt. Dette motvirker hevelse og smerte. Hvis mulig, hold det over hjertehøyde. 


Kuldepakninger (isposer eller frossen grønnsakspose) kan dempe smerter. Pass på å beskytte bandasjen mot fuktighet og huden mot forfrysning. 


Man kan belaste hælen umiddelbart, men det gjør ofte vondt og forårsaker hevelse. Det kan være greit å vente 2-7 dager. Krykker brukes for bedre gangmønster og avlastning av foten. 


Du bør avlaste forfoten i ca. 2 uker etter inngrepet. 


Etter 2-3 uker er det vanligvis ingen spesielle restriksjoner på belastning, men man må likevel regne med hevelse, misfarging og smerte i 3-6 måneder etter inngrepet. Av og til kan det gå ett helt år før man er fullt rehabilitert. 


Sting

Stingene fjernes etter 2-3 uker.


Smerter

De fleste vil oppleve smerter etter inngrepet. Smerte oppleves ulikt for hver enkelt. Smertene er sterkest det første døgnet og avtar gradvis. Det er viktig å behandle smerter i startfasen, ta tabletter med jevne mellomrom.

 

Medisiner

De fleste har behov for smertestillende tabletter etter på. Med mindre noe annet er avtalt med legen, kan du bruke:


Paracet 500mg og Ibux 400 mg, inntil 3 ganger daglig.


Disse smertestillende tabletter kjøper du reseptfritt på apoteket.


Opptrening

Vi anbefaler at du beveger i ankler, kne og hofte fra operasjonsdagen. 


Sårstell

Vi anbefaler at du beholder bandasjen frem til du skal fjerne stingene.


Bandasjen skiftes hvis den er gjennomblødd. Blødningsfaren er størst de første 3 dagene. Ved spørsmål, ta kontakt med din fastlege i første omgang.


Ved behov for skifting skal man legge på nye, tørre sterile bandasjer. Vask hendene før skift. Vask eller rens av såret er ikke nødvendig. Sterile bandasjer kan kjøpes på apoteket.


Dusj: Vi anbefaler at du venter et par dager med dusj. Når du skal dusje,må bandasjen dekkes med plast, for eksempel "gladpack" eller plastpose og tapes over bandasjen. Blir bandasjen våt, må den skiftes. Operasjonsområdet skal være tørt.


Sykemelding

Hvis du trenger sykmelding får du den med deg når du reiser. Vi kan gi 2 til 4 uker, eventuell videre sykmelding ordnes av fastlege. 


Gi beskjed dersom du trenger attest for treningssenter.


Bilkjøring

Bilkjøring anbefales ikke før du kan bruke hånden/foten normalt og reaksjonsevnen er intakt.


Faste medikamenter

Gjenoppta ordinær medisinering behandlingsdagen. 


Ved bruk av Marevan eller andre blodfortynnende medikamenter avtales dette spesielt. 


bottom of page