top of page

Hammertå

Feilstillinger i tå nr. 2-5 kalles ofte hammertær. Feilstillingen er svært vanlig, og mange får økende feilstilling med alderen. De fleste har ingen smerter i forbindelse med dette, og det store flertallet skal derfor ikke opereres. Ved store trykkplager eller smerter som ikke lar seg avlaste med tilpasset skotøy, kan man vurdere operasjon.


Kirurgi av hammertå


Forberedelser

​Du trenger ikke å faste når du skal opereres med lokalbedøvelse.


Medisiner

Du kan ta de aller fleste medisiner som du pleier, men du bør unngå blodfortynnende medisiner i forkant av inngrepet. Hvor mange dager i forkant du skal slutte med blodfortynnende avhenger av din tilstand og type medisiner. Rådfør deg med din behandlende lege om dette.


Sko/krykker

Vi anbefaler en postoperativ sko/bandasjesko eller lignende fottøy (sandaler). Krykker brukes for bedre gangmønster og avlastning av foten. 


Postoperativ sko kan kjøpes hos bandagisten. Krykker kan kjøpes på et apotek.


Hjem igjen

De fleste blir utskrevet direkte etter operasjonen. Siden du ikke kan kjøre selv etter inngrepet, er det viktig at du har avtalt at noen henter deg.


Operasjonen

Inngrepet gjøres i lokalbedøvelse.


Inngrepet utføres gjennom et snitt over leddet. Under operasjonen korrigeres vinkelen til tåen. Vanligvis festes korreksjonen med pinner.


Mulige komplikasjoner

All kirurgi er forbundet med en risiko for komplikasjoner, men risikoen ved fotkirurgi er relativt liten. Det er imidlertid viktig at du følger de rådene og restriksjonene du får.


Infeksjon: Infeksjon i operasjonssåret er uvanlig, men risikoen øker bl.a ved røyking, diabetes, implantasjon av metall og ved visse medikamenter. Forebyggende antibiotika gis i utvalgte tilfeller. Hvis man bruker medisiner som svekker immunforsvaret (f.eks biologiske leddgiktsmedisiner) eller har andre tilstander som svekker immunforsvaret eller øker infeksjonsriskoen er det svært viktig at man melder fra om dette til lege, slik at de nødvendige forhåndsregler kan tas.


Dersom det er økende smerter, hevelse eller feber utover 3-4 dager etter operasjonen, ta kontakt med din fastlege.


Nerve- og karskade: Skade av større og viktige nerver og blodkar er meget sjelden, men kan forekomme. Mindre hudnerver kan ofte bli påvirket, men gir sjelden plager av betydning.


Manglende tilheling av benvev: Ved avstivning av ledd er man avhengig av kroppens evne til å få benvev til å gro sammen. Røyking, visse medikamenter (Ibux, Voltaren m.fl), ustabilitet og for mye belastning kan være faktorer som kan forsinke eller forhindre tilheling.


Vedvarende smerter: Selv om inngrepet er vellykket og alt ser ut som det skal på røntgenbildene, vil det fortsatt være noen som har vedvarende smerter.


Residiv: Den opererte tåen kan få en uønsket stilling som fortsatt gir plager. Reoperasjon kan da bli nødvendig.


Komplikasjonene er vanligvis ikke alvorlige og forsvinner etter en stund.


Etter operasjonen

Det er lagt 1 lag med elastisk bandasje over en steril sårbandasje. 


Man kan belaste hælen umiddelbart, men det gjør ofte vondt og forårsaker hevelse. Det kan være greit å vente 2-7 dager. Bruk krykker for bedre gange, og avlastning av operert fot. 


I tilfelle du ble operert med pinne, skal den fjernes etter 5 uker. Du blir da kalt inn til kontroll hos oss. Ingen belastning av forfoten til pinnen er fjernet. 


Du kan belaste uten restriksjoner etter at pinnen er fjernet, men mange vil ha hevelse og smerter i lengre tid fremover, av og til i 3-6 måneder. 


Den opererte tåen vil være tykkere enn før, ofte i 1-2 år. 


Det opererte område bør holdes høyt de første 3-4 dagene. Dette motvirker hevelse og smerte. Hvis mulig, hold det over hjertehøyde. Hvis du lar foten blir hengende ned, vil det være risiko for økte smerteplager samt hevelse og således også økt risiko for infeksjon. 


Kuldepakninger (isposer eller frossen grønnsakspose) kan dempe smerter. Pass på å beskytte bandasjen mot fuktighet og huden mot forfrysning. 


Sting

Stingene fjernes etter 10-14 dager.


Smerter

De fleste vil oppleve smerter etter inngrepet. Smerte oppleves ulikt for hver enkelt. Smertene er sterkest det første døgnet og avtar gradvis. Det er viktig å behandle smerter i startfasen, ta tabletter med jevne mellomrom.


Medisiner

De fleste har behov for smertestillende tabletter etter på. Med mindre noe annet er avtalt med legen, kan du bruke:


Paracet 500mg, inntil 3 ganger daglig.


Disse smertestillende tabletter kjøper du reseptfritt på apoteket.


Sårstell

Vi anbefaler at du beholder bandasjen frem til du skal fjerne stingene.


Bandasjen skiftes hvis den er gjennomblødd. Blødningsfaren er størst de første 3 dagene. Ved spørsmål, ta kontakt med din fastlege i første omgang.


Ved behov for skifting skal man legge på nye, tørre sterile bandasjer. Vask hendene før skift. Vask eller rens av såret er ikke nødvendig. Sterile bandasjer kan kjøpes på apoteket.


Dusj

Vi anbefaler at du venter et par dager med dusj. Når du skal dusje,må bandasjen dekkes med plast, for eksempel "gladpack" eller plastpose og tapes over bandasjen. Blir bandasjen våt, må den skiftes. Operasjonsområdet skal være tørt.


Sykemelding

Hvis du trenger sykmelding får du den med deg når du reiser. Vi kan gi inntil 4 uker, eventuell videre sykmelding ordnes av fastlege. 


Gi beskjed dersom du trenger attest for treningssenter.


Bilkjøring

Bilkjøring anbefales ikke før du kan bruke hånden/foten normalt og reaksjonsevnen er intakt.


Faste medikamenter

Gjenoppta ordinær medisinering behandlingsdagen. 


Ved bruk av Marevan eller andre blodfortynnende medikamenter avtales dette spesielt. 


bottom of page