top of page

Helse Sør-Øst

A-Medi har avtale med Helse Sør-Øst om hjerteutredning. Det betyr at du kan få hjerteutredning inkludert ultralyd av hjerte eller langtids EKG/ Holter EKG hos en av våre hjertespesialister og betale samme egenandel som ved et offentlig sykehus. Avtalen gjelder fra 01.01.2023.Hvordan går jeg frem for å få en hjerteutredning hos A-Medi?


I Norge har vi fritt sykehusvalg, så du kan selv velge hvor du vil få behandling, uavhengig av hvor i landet du bor. 

For å bli behandlet under en offentlig avtale, trenger du en henvisning. Alle henvisninger kan brukes hos oss, selv om det ikke står A-Medi på henvisningen.


Dersom du ikke har henvisning, må du ta kontakt med en lege. Dersom legen din finner indikasjon for å sende deg til videre utredning, kan du be om å bli henvist til A-Medi.Velg A-Medi uten ekstra kostnad


Gjennom den offentlige avtalen med Helse Sør-Øst kan du velge A-Medi uten at det medfører ekstra kostnader. Du betaler kun egenandel, resten dekkes av Helse Sør-Øst. Refusjon av reiseutgifter


Når du reiser til eller fra behandling som dekkes av det offentlige, kan du også få stønad til pasientreisen. Egenandelen for reisen kan være høyere hvis du velger å reise ut av din egen helseregion. Du finner mer informasjon om dette på HelseNorge.Hjerteutredning hos spesialist med kort ventetid


På A-Medi jobber det dyktige spesialister som står klare for å hjelpe deg. Vi har topp moderne utstyr og jobber aktivt for at du som pasient skal komme til behandling raskest mulig. 


Oversikt over våre ventetider for offentlige pasienter finner du her.

bottom of page