top of page

Fristbrudd Helfo

A-Medi har rammeavtale med Helfo for formidling av fristbruddpasienter til somatiske spesialisthelsetjenester innen fagområdene:


  • hjertesykdommer

  • generell indremedisin

  • geriatri

  • hudsykdommer

  • barnesykdommer 

  • smertetilstander


Vi prioriterer fristbruddpasienter og kan hjelpe deg raskt.  Du betaler kun egenandel som ved et offentlig sykehus.


Vi tar i mot pasienter fra hele landet. Dine rettigheter ved fristbrudd


Når du blir henvist til en spesialisthelsetjeneste, vil det bli gjort en faglig vurdering hvorvidt din helsetilstand tilsier at du har rett på helsehjelp. Det blir også satt en frist for oppstart av helsehjelp. Denne fristen sier noe om hvor lenge det er medisinsk forsvarlig for deg å vente på helsehjelp. Dersom du ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har rett til å få tilbud ved et annet behandlingssted.Ved et fristbrudd har du følgende rettigheter:


Sykehuset eller behandlingsinstitusjonen som ikke klarer å gi deg helsehjelp innen fristen, skal varsle Helfo.


Som pasient har du også mulighet til å varsle Helfo selv, hvis du mener at du har opplevd et fristbrudd som ikke er blitt varslet. Du kan kontakte Helfo pasientformidling på telefon 23 32 70 00 


Ved fristbrudd vil så Helfo kontakter deg for å høre om du ønsker  tilbud om helsehjelp et annet sted.


Hvis du ønsker det, vil Helfo forsøke å finne et annet behandlingssted til deg. Normalt tilbys pasienten behandling hos en av helsetjenesteleverandørene Helfo har avtale med. A-Medi er en slik leverandør. 


Du har krav på å få dekket eventuelle reiseutgifter fra Pasientreiser. Informasjon om bestilling og om hvordan du går frem for å få reisekostnader dekket finner du her.


For mer informasjon om dine rettigheter ved fristbrudd se her.

bottom of page