Hva er neglesopp?

Neglesopp (onykomykose) er soppinfeksjon under neglene. Det er først og fremst tåneglene som blir affisert, men i noen tilfeller kan også fingerneglene angripes. Tilstanden er kronisk og forekommer hos ca. 10% av befolkningen. Forekomsten øker med økende alder, og den er høyere hos idrettsfolk, hos personer som bruker tett fottøy og stadig er fuktige på føttene, hos personer med diabetes og hos immunsvekkede pasienter.

Neglesopp i seg selv er ikke alvorlig, men infeksjonen kan over tid ødelegge neglene da sopp bryter ned bestanddeler i neglen.

Det er først og fremst negleplaten som angripes. Infeksjonen starter ofte ytterst eller på siden av neglen, og brer seg innover. Dette gir gulig misfarging. I starten er negleoverflaten glatt og jevn, men etter hvert blir neglens fremre del fortykket og løsner fra underlaget. Over tid ødelegges hele neglen. I noen tilfeller kan infeksjonen starte innerst på neglen, under neglebåndet, og bre seg utover. Ubehandlet over lang tid kommer det gjerne spredning til flere negler.

Diagnostikk av neglesopp

Diagnosen stilles oftest på grunn av det typiske utseendet, men siden den kan forveksles med andre neglelidelser, anbefales det i de fleste tilfeller å ta prøve fra undersiden av neglen for å få konstatert at det faktisk foreligger soppinfeksjon. Hos oss vil legen ta en prøve som sendes til et medisinsk laboratorium for å påvise soppen ved moderne genteknologi (PCR) og eventuelt dyrkning. Dersom du har brukt et soppmiddel, må det gå ca. fire uker før legen kan ta negleprøve for dyrkning av sopp.

Behandling av neglesopp

Neglesopp var tidligere vanskelig å behandle. De siste årene er det imidlertid kommet mer effektive midler.

Lokalbehandling av neglesopp

Lokalbehandling er kun aktuelt dersom kun en mindre del av neglen er angrepet, infeksjonen bare er tilstede i de ytre deler av neglen og er overfladisk. Det finnes 2 medisinske neglelakker - Onytec og Loceryl. Onytec påføres neglen daglig i 48 uker, mens Loceryl 2 ganger i uken i 9-12 måneder. Behandlingen er altså både langvarig og tidkrevende og forutsetter god etterlevelse og behandlingsmotivasjon.  Kosmetisk neglelakk eller kunstige negler skal ikke brukes under behandling. Resultatene av denne langvarige behandlingen er ikke svært gode. Studier har vist at maksimalt en av tre som behandles kan forvente helbredelse.

Det selges også andre produkter (Nailner repair og Scholl Professional neglesoppbehandling). Preparatene er ikke registrert som legemidler, og det mangler dokumentasjon for at preparatene har effekt.

Tablettbehandling av neglesopp

Tabletter som brukes til behandling av neglesopp heter Lamisil.  Behandlingen er langvarig og kostbar - ved soppinfeksjon i fingerneglene anbefales Lamisil i seks uker, mens infeksjon av tåneglene bør behandles i 12 uker.  Ulike studier viser at slik behandling gir ca. 70-80% helbredelse av soppinfeksjoner ett til to år etter avsluttet behandling.

Det kreves som regel full gjenvekst før neglen blir klinisk normal, noe som tar 6 – 8 måneder for fingernegler og 12 – 18 måneder for tånegler.

Lamisil gir generelt lite bivirkninger, men det kan i sjeldne tilfeller gi hudreaksjoner eller leverbetennelse. Derfor skal man ta leverfunksjonsprøver før man starter med medisinen og en kontroll anbefales 4-6 uker etter oppstart av behandlingen. Dersom du bruker Lamisil og får uforklarlig vedvarende kvalme, nedsatt appetitt, tretthet, brekninger, høyresidig øvre magesmerter, gulsott, mørk urin eller blek avføring, bør du stoppe behandlingen og kontakte lege umiddelbart.  1% av pasientene opplever også smaksforstyrrelser, men disse går tilbake etter endt behandling.

Laserbehandling av neglesopp

Laserbehandling av neglesopp er en nyere behandlingsform som er både rask og effektiv. Behandlingen tar bare noen få minutter, er ufarlig, og gjør ikke vondt. Laseren som brukes til neglesoppbehandling heter Nd:YAG og laserlyset som har en bølgelengde på 1064 nm rettes mot neglen, passerer neglen og ødelegger soppen. Negler som er angrepet av sopp bør slippes hos en medisinsk fotpleier i forkant av laserbehandlingen. Du bør også fjerne evt. neglelakk før du møter til første behandling. Det er nødvendig med 5 behandlinger med 1 ukers mellomrom. Kliniske studier  viser at laserbehandling gir ca. 80% helbredelse av soppinfeksjoner ett til to år etter avsluttet behandling. Selv om soppen dør raskt, tar det, akkurat som ved tablettbehandling, tid for en sunn negl å vokse ut. For tånegler vil denne prosessen ta ca 12-18 måneder, og for fingernegler ca 6-8 måneder. Behandlingen er lokal og det er hittil ikke rapportert om noen bivirkninger.

Hva kan du gjøre selv?

For å forebygge smitte, spredning og eventuelt tilbakefall er det viktig at  du:

Tar av skoene når du er hjemme og lar luft komme inn mellom tærne. Bruker sko som puster godt. Det er også viktig at skoene passer godt.

Ikke låner andres sko.

Tørker føttene godt etter at du har dusjet

Ikke glemmer å tørke mellom tærne

Bytter sokker hver dag

Vasker sokkene på 60 grader.

Er du plaget av neglesopp? Vår lege hjelper deg gjerne!

Ta kontakt for timebestilling nå.

Please reload

Åpningstider:

Mandag-Fredag: 9-16:30

Lørdags- og kveldsåpent etter avtale

67 430 930

Bankveien 1, 1383 Asker

Samme bygg som DNB

Inngang A

© 2015-2020 A-Medi | Org.nr. 916 269 331

  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle