top of page

Hva er tarmflora?

Tarmflora er et stort organ som veier fra 1 til 2 kg og består av mer enn 100 trillioner celler og 5 millioner ulike gener som overstiger våre egne celler og gener 10 ganger. Et menneske danner komplett microbiome inkludert tarmfloraen i løpet av 838 dager etter fødsel.

 

 • Forebygging av kolonisering av tarmer med patogene mikroorganismer

 • Deltagelse i kroppens metabolisme

 • Deltagelse i biosyntese av essensielle vitaminer og aminosyrer

 • Opplæring av ca 70 - 80% celler av kroppens immunsystem

 • Deltagelse i metabolisme av medikamenter

 • Binding av gallesyre

Dysbiose og lekk tarm

Hva  er dysbiose?

Hvis tarmfloraen er i ubalanse utvikles det en tilstand som kalles dysbiose. Dysbiose er egentlig den kvalitative og funksjonelle endringen av tarmfloraen. Alle sykdommer, forandringer i kosthold, bruk av noen typer medikamenter (spesielt langvarig og ukontrollert bruk av antibiotika) og påvirkninger utenfra kan påvirke balanse i tarmfloraen og føre til dysbiose. Noen av disse er: inflammatorisk tarmsykdom, SIBO (bakteriell overvekst i tynntarmen), cøliaki, toksisk eksponering ( Glyfosat = Roundup er av de farligste), matallergi, diare, kronisk alkoholisme, anstrengende trening, økende alder og dårlig kosthold med ernæringssvikt.

Ubalanse i tarmfloraen kan blant annet føre til vektforandringer, insulinresistens med økning av metabolsk risiko og utvikling av diabetes type II, dyslipidemi og plakkdannelse i blodårer med utvikling av hjerte,- og hjernekarsykdommer, øke forekomst av autoimmune sykdommer og matintoleranse. 90% av serotonin i kroppen produseres med hjelp av tarmbakterier og ubalanse kan assosieres med blant annet angst, depresjon, autisme, ADHD, bipolare lidelser, schizofreni og tvangslidelser.  

Hver gang vi spiser eksponeres vi for toksiske produkter under fordøyelsesprosessen. Hvis tarmfloraen ikke er sunn kan toksiner passere tarmveggen, komme i blodstrømmen og forårsake endotoksemi.

Hva er metabolsk endotoksemi?

Metabolsk endotoksemi betyr forhøyet nivå  av endotoksiner i blodet og forårsakes av lekk tarm. Tilstanden er knyttet til tilstander som bl.a infertilitet, lavt testosteron nivå, overvekt, type II diabetes, arteriosklerose, Alzheimers sykdom.

En endotoksin er en immun komponent av en cellemembran av gramnegative bakterier (65-75% bakterier i tarm er gramnegative) - lipopolysaccharid (LPS), som kan føre til inflammatoriske prosesser i tarm inkludert dannelse av antigener. Endotoksiner samler seg i tarmlumen, passerer basolateral lag av  tarmepitel og kommer i systemisk blodsirkulasjon hvor de interaktiverer med fettceller og diverse immune celler og danner kronisk inflammatorisk (betennelses) prosess i diverse vev. Det tar lang tid å fjerne disse fra blodet. Friske mennesker har lavt nivå av sirkulerende LPS, men usunt kosthold, spesielt med høyt  fettinnhold, stress, overbelastninger og andre faktorer kan øke nivået av LPS med toksisk lipid A komponent.

Diverse fettyper har forskjellige virkning på denne processen. Mettet fett er mest farlig hvorav kokosnøttolje er mest toksisk. Fiskeoljeprodukter har lavest endotoksisk respons og Omega 3 reduserer metabolsk endotoksisk respons. Vegetariske oljer er nøytrale med mindre de oksideres som kan føre til sterk endotoksisk respons. Forskjellige typer fett danner forskjellige endotoksiske reaksjoner avhengig av hvordan bakterier bruker disse for å produsere LPS.

Dysbiose, endotoksemi og lekk tarm

Kroppen har ulike måter å fjerne endotoksiner på. Dette foregår initielt i leveren, men økende nivå av endotoksiner fører til blokkering av detoks mekanismer hvor alle leverfunksjoner begynner å svikte.

Økende mengde av endotoksiner i blodet prøver å finne andre veier for å eliminere = komme ut av kroppen. Dette kan skje for eksempel via lungene og føre til blant annet forverrelse av astma, via slimhinnene og medvirke til kronisk bihulebetennelse, betennelse i øvre luftveier med rennende innhold bak i svelget (post nasal drip syndrom), vaginitter (skjedekatarr), diare og treg mage. Disse elimineres via urinveier og kan trigge kronisk irritasjon i urinblære med symptomer som ved kronisk urinveisinfeksjon, og  de kan føre til kroniske hudforandringer.

7 tegn på dysbiose og lekk tarm

 • Mat sensitivitet og allergier - matpartikler går via svekket tarmvegg til blodstrøm

 • Kroniske og residiverende sykdommer i mage-tarm system - fra moderate smerter og økt gassdannelse til IBS - irritabel tarm syndrom og andre sykdommer

 • Mood and behavior-relaterte sykdommer

 • Hormonell ubalanse - alle med hormonforstyrrelser bør utredes med tanke på dysbiose

 • Hjertekarsykdommer og metabolske forstyrrelser

 • Autoimmune sykdommer

 • Hudsykdommer - rosacea, eksem, akne, psoriasis, flass, atopiske dermatitter, urticaria, alopecia

Hva skal en gjøre for å få frisk tarm ?

Det er 4 viktige trinn som en må gå gjennom:

 • Fjerne skadelige faktorer

 • Erstatte nødvendige elementer for reparasjon og gjenopprettelse av tarmflora balansen

 • Forsterke de viktigste arter av tarmfloraen

 • Støtte balanse i tarmfloraen

Trinn 1 - Fjerne skadelige faktorer
 • For de med mat intoleranse (gluten, laktose) og matallergi - unngå disse mattyper

 • Begrense sukker

 • Unngå kunstige søtningsmidler

 • Unngå NSAID (Ibux, Voltaren, Diklofenak osv)

 • Slutte å røyke

 • Unngå unødvendige antibiotika

 • Unngå genmodifisert mat

 • Begrense bruk av konserveringsmidler

 • Begrense alkohol inntak

 • Redusere stress

Trinn 2 - Erstatte nødvendige elementer for reparasjon og gjenopprettelse av tarmflora balansen

Det er viktig å forbedre tarmfloraen for å beskytte mot endotoksemi med å forsterke tarmbarriere, redusere inflamasjon, øke produksjonen av kortkjedete syrer og slimhinnene i tarmveggen.

Dette gjøres ved bruk av probiotika og prebiotika  som er en stor del av løsningen.

Probiotika = levende bakterier, prebiotika = mat for levende bakterier, synbiotika = kombinasjon av begge.

 

Probiotika: det er meget viktig å bruke de riktige probiotika.

 • De må ha egenskaper som gjør at de overlever passasjen i mage - tarm systemet (hvor de angripes av magesyre, bukspyttkjertel enzymer, gallesyre),  og kolonisere tarmene, det vil si at de må være sporer

 • De må være naturlige for menneskets tarmsystem

 • De må være såkalte fakultative anaerober for å overleve i tarmsystem med begrenset surstofftilførsel

 • De må ha bifasisk livssyklus for å overleve inne og utenfor menneskets

         kropp

 • De må være både sikre og effektive

Mange typer probiotika klarer ikke å overleve gjennom mage tarm  passasjen og hvis de overlever klarer de fleste ikke å kolonisere tarmen i et surstoff fattig miljø.

Derfor bør en være veldig nøye og velge de riktige produkter av det enorme utvalget som finnes på markedet og hvor mange kun har kortvarig, begrenset eller ingen effekt.

Bacillus sporer er det riktige valget og studier har vist at disse er de første probiotiske stammene som kan hjelpe mot kardiovaskulær sykdom, diabetes, pre-diabetes, neurodegenerative sykdommer i hjernen og mood lidelser.

Behandling med riktig probiotika må startes og følges opp av lege etter et spesielt opptrappings regime.

Trinn 3 - Forsterke viktigste arter av tarmflora.

Her anbefales det å bruke spesielle preparater som inneholder Bacillus subtilis som i flere studier har vist reduksjon av inflammasjon og reparasjon av tarmvegg, og reduksjon av endotoksemi etter inntak av blant annet måltider med høyt fettinnhold. Her bruker vi 3 typer tilskudd som kombineres med hverandre og trappes opp etter skreddersydd program.

Trinn 4 - Støtte balanse i tarmflora
 • Reduser stress nivå

 • Bli fysisk aktiv og tren regelmessig

 • Driv med utendørs aktiviteter

 • Innføre intermitterende fasting, det finnes diverse typer av faste regimer og legen kan hjelpe deg med å finne den som er riktig for deg å bruke avhengig av din helsetilstand, vekt, lipidprofil (diverse typer av kolesterol i blod), blodtrykk, blodsukker osv

 • Tenk på prebiotika. Øk inntak av diverse typer fiber og komplekse karbohydrater fra frø, frukt og grønnsaker. De viktigste prebiotika blant annet er: løk, purreløk, hvitløk, alle typer kål, brokkoli, asparges, epler, bananer, fiken, svisker, bønner og nøtter

 • Spis mer fisk, velg gjerne fisk som ikke er så stor / gammel (mindre forurensing - tungmetaller)

 • Spis mer fermentert mat

 • Hold kontakt med naturen og ikke overdriv håndvask

 • Ikke bruk rensemidler unødvendig

 • Bruk gjerne følgende tilskudd:

  • Glutamine

  • Quercetin

  • Curcumin

  • Resveratrol

  • Omega 3 - se innhold av EPA + DHA, bør være minst 700 mg per døgn

  • Melkeprodukter (hvis du ikke har intoleranse) som inneholder Bifidobacteria ( for eksempel kefir, Biola)

  • Spis 2 ruter mørk sjokolade daglig - den inneholder gode tarmbakterier  Bifidobacteria og lactic acid. Når en spiser sjokolade aktiveres disse og og starter med fermentering med påfølgende anti - inflammatorisk og anti - oxidant effekt.

Skrevet av Dr.Aresvik © 

bottom of page