top of page

Neglesopp

Hva er neglesopp?


Neglesopp (onykomykose) er soppinfeksjon under neglene. Det er først og fremst tåneglene som blir affisert, men i noen tilfeller kan også fingerneglene angripes. Tilstanden er kronisk og forekommer hos ca. 15-20% av befolkningen som er over 40år. Forekomsten øker med økende alder, og den er høyere hos idrettsfolk, hos personer som bruker tett fottøy og stadig er fuktige på føttene, hos personer med diabetes og hos immunsvekkede pasienter. 


Neglesopp i seg selv er ikke alvorlig, men infeksjonen kan over tid ødelegge neglene da sopp bryter ned bestanddeler i neglen.


Det er først og fremst negleplaten som angripes. Infeksjonen starter ofte ytterst eller på siden av neglen, og brer seg innover. Dette gir gulig misfarging. I starten er negleoverflaten glatt og jevn, men etter hvert blir neglens fremre del fortykket og løsner fra underlaget. Over tid ødelegges hele neglen. I noen tilfeller kan infeksjonen starte innerst på neglen, under neglebåndet, og bre seg utover. Ubehandlet over lang tid kommer det gjerne spredning til flere negler.Hvordan foregår utredning av neglesopp?


Før man starter med behandling, er det viktig å stille diagnose. Dette fordi kun 50% av negleforandringer skyldes en soppinfeksjon. Flere neglelidelser, inkludert både onycholysis og negleforandringer man ser ved psoriasis, eksem eller jernmangel, kan ligne neglesopp. Disse tilstandene skal ikke behandles på samme måte som neglesopp. Før oppstart av behandlingen kommer du til en konsultasjon hos en av våre behandlere hvor vi vil spørre deg om din helsetilstand og undersøke deg. For å bekrefte at at det faktisk foreligger en soppinfeksjon er det nødvendig å ta en prøve fra undersiden av neglen. Hos oss vil vi ta en prøve som sendes til et medisinsk laboratorium for å påvise soppen ved moderne genteknologi (PCR) og eventuelt dyrkning (sjeldent). For å få tatt en god prøve er det viktig at du ikke klipper neglene dine for kort før du kommer til oss. Fjern eventuelt neglelakk før du kommer til konsultasjonen. Bruk av medisinsk neglelakk i forkant av prøvetakingen vil ikke påvirke PCR resultatet. Ved behov for dyrkning vil du få nærmere informasjon. Vi vil samtidig undersøke fotsålene dine for å avklare om du har fotsopp. Ved behov vil det også bli tatt en prøve fra huden på fotsålene. Prøvetakingen er ikke smertefull.  Svar på PCR foreligger normalt 2-3 døgn etter at prøven har kommet til laboratoriet. 


Under konsultasjonen vil du få informasjon om videre forløp, forskjellige behandlingsalternativer, kontraindikasjoner og forventet resultat. Du vil også få generelle råd med tanke på forebygging av tilbakefall.Behandling av neglesopp


Neglesopp var tidligere vanskelig å behandle. De siste årene er det imidlertid kommet mer effektive midler.Lokalbehandling


Lokalbehandling med neglelakk er kun aktuelt dersom bare en mindre del av neglen er angrepet, infeksjonen bare er tilstede i de ytre deler av neglen og er overfladisk. Det finnes 2 forskjellige typer medisinske neglelakk, den ene er reseptfri og den andre er reseptbelagt. Behandlingen er  langvarig (9-12 måneder), tidkrevende og forutsetter god etterlevelse og behandlingsmotivasjon.  Kosmetisk neglelakk eller kunstige negler skal ikke brukes under behandling. Resultatene av den langvarige behandlingen er ikke svært gode. Studier har vist at maksimalt en av tre som behandles kan forvente helbredelse. 


Det selges også andre produkter (f.eks Nailner repair og Scholl Professional neglesoppbehandling). Preparatene er ikke registrert som legemidler, og det mangler dokumentasjon for at de har effekt.Tablettbehandling


Tabletter som brukes til behandling av neglesopp inneholder virkestoffet terbinafin.  Dette er standard behandling av neglesopp.


Behandling av neglesopp med tabletter er langvarig og kostbar - ved soppinfeksjon i fingerneglene er det anbefalt å bruke legemiddelet i seks uker, mens infeksjon av tåneglene bør behandles i 12 uker. Hos enkelte pasienter med langsom neglevekst kan det være nødvendig med lengre behandlingstid.  Ulike studier viser at slik behandling gir ca. 70-80% helbredelse av soppinfeksjoner ett til to år etter avsluttet behandling.

Det kreves full gjenvekst før neglen blir klinisk normal, noe som tar 6 – 8 måneder for fingernegler og 12 – 18 måneder for tånegler.


Tabletter gir generelt lite bivirkninger, men det kan i sjeldne tilfeller gi hudreaksjoner eller leverbetennelse. Derfor skal man ta leverfunksjonsprøver før man starter med medisinen og en kontroll anbefales 4-6 uker etter oppstart av behandlingen. Dersom man bruker tabletter og får uforklarlig vedvarende kvalme, nedsatt appetitt, tretthet, brekninger, høyresidig øvre magesmerter, gulsott, mørk urin eller blek avføring, bør man kontakte lege umiddelbart.  1% av pasientene opplever også smaksforstyrrelser, men disse går tilbake etter endt behandling.Laserbehandling


Laserbehandling av neglesopp er en nyere behandlingsform som er både rask og effektiv. Behandlingen tar bare noen få minutter, er ufarlig, og er tilnærmet smertefri. Laseren som brukes til neglesoppbehandling heter Nd:YAG, og laserlyset som har en bølgelengde på 1064 nm rettes mot neglen, passerer neglen og ødelegger soppen. Behandlingen er lokal og det er hittil ikke rapportert om noen bivirkninger.

Kliniske studier  viser at laserbehandling gir ca. 60- 80% helbredelse av soppinfeksjoner ett til to år etter avsluttet behandling. Hvor mange behandlinger trenger man?


Det er nødvendig med 5 behandlinger med 1-2 ukers mellomrom. 


Selv om soppen dør raskt, tar det, akkurat som ved tablettbehandling, tid for en sunn negl å vokse ut. Ved neglesoppinfeksjoner sees optimal klinisk effekt først flere måneder etter at infeksjonen er kurert og behandlingen er avsluttet, fordi det tar tid før friske negler vokser ut. For tånegler vil denne prosessen ta ca 12-18 måneder, mens for fingernegler tar det ca 6-8 måneder. Forberedelser


Negler som er angrepet av sopp bør slippes hos en medisinsk fotpleier i forkant av laserbehandlingen. Du kan forsøke dette selv hjemme, men resultatet blir ofte bedre hvis du gjør det hos en profesjonell. 

Ta med deg rene sokker behandlingsdagen.Under behandling


Du bør unngå bruk av neglelakk mens behandlingen foregår.


Vi anbefaler at du filer overflaten på alle neglene som skal behandles samme dag som behandling skal utføres. Dette kan du gjøre selv. Bruk engangsfil og kast den etter bruk.


Forskning har vist at bruk av medisinsk neglelakk sammen med tabletter forsterker effekten av behandlingen. Det samme kan man anta ved laserbehandling. Vi skriver derfor ut en resept på  medisinsk neglelakk til pasienter som gjennomgår laserbehandling av neglesopp hos oss.  Du skal påføre den reseptbelagte neglelakken i et tynt lag 1 gang daglig på godt vasket og tørre negler 1 x hver dag mellom behandlingen og i 6-12 måneder etter at laserbehandlingen er avsluttet. Egenbehandling


Fare for en tilbakefall etter en vellykket behandling er relativt høy og residivrate ligger på mellom 20 og 50 %. For å forebygge smitte, spredning og tilbakefall er det viktig at  du:


  • Tar av skoene når du er hjemme og lar luft komme inn mellom tærne. Bruk sko som puster godt. Det er også viktig at skoene passer godt.

  • Ikke låner andres sko.

  • Tørker føttene godt etter at du har dusjet, inkludert mellom  tærne

  • Bytter sokker hver dag

  • Vasker sokkene på minimum 60 grader, helst 90 grader

  • Fryser sesongens sko i 24 timer før bruk

  • Hvis du er plaget med overdreven svette på fotsålene, finnes det midler for å dempe det. For enkelte kan behandling med botulinum toksin også være et alternativ.
Hvor mye koster  behandling mot neglesopp?


Prisen avhenger av hvilket området som behandles og hvilken protokoll som benyttes. Fullstendig prisliste finner du her.Mediaomtaler


Vår hudlege Dr. Miray Al-Mustafa gir ekspertråd til Dagbladets lesere i artikkelen "Hudleger: Supermetoden som fjerner neglesopp". Artikkelen kan leses her.


Teksten er utarbeidet av Dr.Dina Grinde, MD,PhD, ©Hvem utfører behandlingen?

Dr.Miray Al-Mustafa
Hudlege

Dr. Al-Mustafa er hudlege og har derfor spesielt god kompetanse med tanke på både utredning og behandling av neglesopp.

Dr.Miray Al-Mustafa
Hudlege

Dina Grinde
Kosmetisk lege, PhD

Dr.Grinde utfører både utredning og behandling av neglesopp hos oss. Tilbyr både tablett- og laserbehandling.

Dina Grinde
Kosmetisk lege, PhD

AlessiaTonti
Kosmetisk dermatologisk sykepleier

Alessia utfører både utredning og laserbehandling av neglesopp i samarbeid med Dr.Grinde.

AlessiaTonti
Kosmetisk dermatologisk sykepleier

Maryam Malayeri
Kosmetisk dermatologisk sykepleier

Maryam utfører både utredning og laserbehandling av neglesopp i samarbeid med Dr.Grinde.

Maryam Malayeri
Kosmetisk dermatologisk sykepleier

Zanna Tarvida
Kosmetolog og injeksjonsspesialist

Zanna Tarvida utfører både utredning og laserbehandling av neglesopp i samarbeid med Dr.Grinde.

Zanna Tarvida
Kosmetolog og injeksjonsspesialist
bottom of page