top of page
Hallux valgus (skjev stortå)

Hallux valgus er en skjevstilling av stortåen som er vinklet i retning lilletåen, og der benet innenfor stortåen vinkles innover mot den andre foten. Tilstanden er ofte ledsaget av ubehag og smerter fra stortåens grunnledd.

Formålet med behandlingen er å lindre plagene og bedre fotens funksjon.

Kirurgi av hallux valgus

Kort ventetid

Både privat og

offentlig avtale (FBV)

Utføres i lokalbedøvelse

Forberedelser

Du trenger ikke å faste når du skal opereres med lokalbedøvelse.

 

Medisiner

Du kan ta de aller fleste medisiner som du pleier, men du bør unngå blodfortynnende medisiner i forkant av inngrepet. Hvor mange dager i forkant du skal slutte med blodfortynnende avhenger av din tilstand og type medisiner. Rådfør deg med din behandlende lege om dette.

 

Sko/krykker

Vi anbefaler en postoperativ sko/bandasjesko eller lignende fottøy (sandaler). Krykker brukes for bedre gangmønster og avlastning av foten. 

Postoperativ sko kan kjøpes hos bandagisten. Krykker kan kjøpes på et apotek.

 

Hjem igjen

De fleste blir utskrevet direkte etter operasjonen. Siden du ikke kan kjøre selv etter inngrepet, er det viktig at du har avtalt at noen henter deg.

Operasjonen

Inngrepet gjøres i lokalbedøvelse.

For å redusere blødningen under inngrepet må du ha et blodtomhetsmansjett på ankelen. Dette kjennes ut som en stram blodtrykksmansjett og er noe ubehagelig, men er viktig for et godt resultat.

Inngrepet utføres gjennom ett eller to snitt ved stortåleddet. Under operasjonen korrigeres vinkelen til stortåen. Vanligvis festes korreksjonen med pinner.

Etter inngrepet må du gå med gips i ca. seks uker.

 

Mulige komplikasjoner

All kirurgi er forbundet med en risiko for komplikasjoner, men risikoen ved fotkirurgi er relativt liten. Det er imidlertid viktig at du følger de rådene og restriksjonene du får.

Infeksjon: Infeksjon i operasjonssåret er uvanlig, men risikoen øker bl.a ved røyking, diabetes, implantasjon av metall og ved visse medikamenter. Forebyggende antibiotika gis i utvalgte tilfeller. Hvis man bruker medisiner som svekker immunforsvaret (f.eks biologiske leddgiktsmedisiner) eller har andre tilstander som svekker immunforsvaret eller øker infeksjonsriskoen er det svært viktig at man melder fra om dette til lege, slik at de nødvendige forhåndsregler kan tas.

Dersom det er økende smerter, hevelse eller feber utover 3-4 dager etter operasjonen, ta kontakt med din fastlege.

Nerve- og karskade: Skade av større og viktige nerver og blodkar er meget sjelden, men kan forekomme. Mindre hudnerver kan ofte bli påvirket, men gir sjelden plager av betydning.

Manglende tilheling av benvev:  1-3%. Kan nødvendiggjøre reoperasjon. Man er avhengig av kroppens evne til å få benvev til å gro sammen. Røyking, visse medikamenter (Ibux, Voltaren m.fl), ustabilitet og for mye belastning kan være faktorer som kan forsinke eller forhindre tilheling.

Vedvarende smerter: Selv om inngrepet er vellykket og alt ser ut som det skal på røntgenbildene, vil det fortsatt være noen som har vedvarende smerter.

Komplikasjonene er vanligvis ikke alvorlige og forsvinner etter en stund.

Residiv av feilstilling: Kan nødvendiggjøre reoparasjon.

Etter operasjonen

Det opererte område bør holdes høyt de første 3-4 dagene. Dette motvirker hevelse og smerte. Hvis mulig, hold det over hjertehøyde. Hvis du lar foten blir hengende ned, vil det være risiko for økte smerteplager samt hevelse og således også økt risiko for infeksjon. 

Kuldepakninger (isposer eller frossen grønnsakspose) kan dempe smerter. Pass på å beskytte gipsen mot fuktighet og huden mot forfrysning. 

Ingen belastning av forfoten i 6 uker, deretter ingen restriksjoner. 

Man kan belaste hælen umiddelbart, men det gjør ofte vondt og forårsaker hevelse. Det kan være greit å vente 2-7 dager. Bruk krykker for bedre gangmønster og avlastning av foten. 

Etter 6 uker kan man belaste fullt på hele foten, og gå normalt uten restriksjoner. Det betyr ikke at man skal være symptomfri etter 6 uker. Det er helt vanlig at foten er vond, hoven, rød eller blå i månedsvis etterpå. Vanligvis gir dette seg 3 til 6 måneder etter operasjonen, men man kan regne med bedring helt fram til ett år etter inngrepet. 

 

Sting

Stingene fjernes hos fastlegen etter 2 uker.

Gips og eventuelt pinne fjernes etter 6 uker.

Smerter

De fleste vil oppleve smerter etter inngrepet. Smerte oppleves ulikt for hver enkelt. Smertene er sterkest det første døgnet og avtar gradvis. Det er viktig å behandle smerter i startfasen, ta tabletter med jevne mellomrom.

 

Medisiner

De fleste har behov for smertestillende tabletter etter på. Med mindre noe annet er avtalt med legen, kan du bruke:

Paracet 500 mg  inntil 3-4 ganger daglig.

Disse smertestillende tabletter kjøper du reseptfritt på apoteket.


Sårstell

Vi anbefaler at du beholder bandasjen frem til du skal fjerne stingene.

Bandasjen skiftes hvis den er gjennomblødd. Blødningsfaren er størst de første 3 dagene. Ved spørsmål, ta kontakt med din fastlege i første omgang.

Ved behov for skifting skal man legge på nye, tørre sterile bandasjer. Vask hendene før skift. Vask eller rens av såret er ikke nødvendig. Sterile bandasjer kan kjøpes på apoteket.

Ved behov for utskifting av gips kontakt oss, legevakten eller nærmeste sykehus.

 

Dusj 

Vi anbefaler at du venter et par dager med dusj. Når du skal dusje,må foten dekkes med plast, for eksempel "gladpack" eller plastpose og tapes over bandasjen. Foten må holdes bort fra dusjsone. 

Operasjonsområdet skal være tørt. Gips tåler ikke vann. Blir gipsen våt, blir den ødelagt og må skiftes. Kontakt oss, legevakten eller nærmeste sykehus dersom dette skjer.

 

Sykemelding

Hvis du trenger sykmelding får du den med deg når du reiser. Vi kan gi opptil 4 uker, eventuell videre sykmelding ordnes av fastlege. 

Gi beskjed dersom du trenger attest for treningssenter.

 

Bilkjøring

Bilkjøring anbefales ikke før du kan bruke foten normalt og reaksjonsevnen er intakt.

 

Faste medikamenter

Gjenoppta ordinær medisinering behandlingsdagen. 

Ved bruk av Marevan eller andre blodfortynnende medikamenter avtales dette spesielt. 

 

Oppfølging hos fastlege

Trenger du oppfølging etter inngrepet, for eksempel hvis du får infeksjon, at operasjonssåret hovner opp, blir rødt og du får feber i såret, ta i første omgang kontakt med din fastlege.

Ikke rutinemessig røntgenkontroll etterpå. 

bottom of page