top of page

EKKO - Ekkokardiografi

Ekkokardiografi er ultralydundersøkelse av hjertet. Undersøkelsen gir informasjon om hjertets posisjon, størrelse, bevegelighet og størrelsen av klaffer og hjertekammervegger, blodgjennomstrømningen gjennom ulike deler av hjertet og hjertets pumpefunksjon. Hjertemuskelen, hjerteklaffer, hjerteposen og de store blodkarene som går til og fra hjertet, vurderes. Metoden måler også blodtrykket i tilknytting til  lungekretsløpet.

Ultralyd av hjerte brukes ved utredning av de fleste hjertesykdommer og medfødte hjertefeil og hos en del lungepasienter. Det kan også være nyttig for å se om hjertet pumper godt ved alvorlige sykdommer i andre organer. Iblant kan uttalt kronisk tretthet eller pustevansker forklares av nedsatt hjertepumpefunksjon.

Hvordan foregår undersøkelsen

Undersøkelsen foregår liggende på venstre side og uten tøy på overkroppen. En spesiell gel vil bli smurt på huden for å sikre best mulig kvalitet på ultralydstrålen. Hjertespesialisten vil så plassere en ultralydprobe over ulike områder av brystkassen for å få ønskede bilder av hjerte.  Bildene blir registrert på en skjerm ved siden av deg og man får vite om resultater med en gang.

Undersøkelsen er smertefri og tar mellom 15-30 min.

Forberedelser i forkant av ekko

Undersøkelsen krever ingen spesielle forberedelser. Du kan spise vanlig og ta eventuelle medisiner på vanlig måte.

Fritt behandlingsvalg

Har du fått henvisning til ekko, kan du velge å gjennomføre utredningen ved A-Medi gjennom fritt behandlingsvalg.  

Du kan lese mer om fritt behandlingsvalg her.

Please reload

bottom of page