top of page

Artrose og hyaluronsyre

Hyaluronsyre er et sukkermolekyl som finnes naturlig i kroppen og er en viktig byggestein i leddvæsken som finnes i alle ledd. Hyaluronsyren gir smøring og demping i et friskt og normalt ledd og gjør at leddet beveger seg med minst mulig friksjon. I tillegg gir leddvæsken støtdemping under aktivitet og gir beskyttelse for leddet mot skade og sykdom. Hyaluronsyren i leddet brytes ned og erstattes kontinuerlig.

Når du har artrose, blir hyaluronsyren i synovialvæsken i leddet fortynnet og brytes ned, noe som reduserer væskens naturlige egenskaper. Dette forbindes med økt grad av betennelsesprosesser som kan bryte ned brusken.

Denne betennelsen gjør at smertereseptorer begynner å aktiveres under normal bevegelse. Smerten har en tendens til å føre til at artrosepasienter begrenser bevegelse, noe som i sin tur fører til ytterligere nedbrytning av leddstrukturer og kvaliteten på synovialvæske fordi bevegelse er nødvendig for normal synovialaktivitet. Denne prosessen kan bli en ond sirkel etter hvert som sykdommen progressivt forverres og livskvaliteten reduseres betydelig for pasienter.

Behandling av artrose med hyaluronsyre

For å forbedre smøring og funksjon i det syke leddet kan man bruke et hyaluronsyre preparat, som fungerer som kunstig leddvæske. Den injiseres i ledd som er påvirket av slitasjegikt for å lindre smerte, gjenopprette smøring og demping. Dette forbedrer leddfunksjon og bidrar til å gjenopprette livskvalitet.

Én injeksjon er tilstrekkelig, og mange har god effekt på smerter og funksjon i opp til 6 måneder.  Slike injeksjoner kan gjentas uten bivirkninger. En ny injeksjon har lengre virketid enn den første.

Videoen under demonstrerer en typisk behandling med hyaluronsyre i ledd.

Please reload

Ofte stilte spørsmål

Hva er fordeler med hyaluronsyre?

Hyaluronsyre injeksjoner kan gi de som lider av slitasjegikt følgende fordeler:

Direkte behandling av det affiserte ledd

Injeksjoner kan gjentas etter behov

Kan bidra til å forsinke hofte- eller kneleddsoperasjon

Langtidsvirkende lindring av artrosesmerter

Enkel og rask behandling

Virker lokalt og er dermed et alternativ til tabletter

Hvor lenge varer hyaluronsyre injeksjon?

Hyaluronsyre injeksjon lindrer smerter og gjenoppretter funksjon i opptil seks måneder.

Hvordan virker hyaluronsyre injeksjon?

Hyaluronsyre  gjenoppretter hyaluronsyrenivået i et ledd som har blitt redusert etter som artrosen har utviklet seg. Hyaluronsyre er kjent for å kontrollere smerter, og kan gi smøring og støtabsorpsjon i leddet da den har både viskøse og elastiske egenskaper. Hyaluronsyre er også kjent for å hjelpe til med å opprettholde den normale væskebalansen i et ledd og gjenopprette normal leddfunksjon.

Hvor effektiv er en hyaluronsyre injeksjon-behandling?

Intraartikulær hyaluronsyre gir smertelindring som kan sammenlignes med smertelindrende medisinsk terapi eller injeksjon med kortikosteroider, med lengre virkningsvarighet.

Er jeg riktig kandidat?

Injeksjon med hyaluronsyre kan være den riktige behandlingen for deg hvis:

Smertene er forårsaket av artrose

Du ikke får god nok smertelindring av å gå og/eller fysioterapi

Du ikke får god nok smertelindring fra smertestillende medisiner, inkludert:

Ibuprofen (f.eks. Ibux®)

Paracetamol (f.eks Paracet®)

Naproksennatrium

Kan behandling med hyaluronsyre utsette leddprotesekirurgi?

En studie som ble publisert i 2015, viste at behandling med hyaluronsyreinjeksjoner kan utsette kneprotesekirurgi. Jo flere hyaluronsyrebehandlinger pasienten fikk, jo lengre gikk det mellom diagnosestilling og operasjon. Pasienter som ikke fikk hyaluronsyrebehandling, fikk operert inn en kneprotese etter gjennomsnittlig ni måneder. Pasienter som fikk fem eller flere behandlinger med hyaluronsyre, utsatte kneproteseoperasjonen med 3,6 år.

På hvilken måte er hyaluronsyre injeksjon forskjellig fra en steroideinjeksjon?

En steroideinjeksjon brukes til å redusere betennelse og smerter. Den virker raskere enn hyaluronsyre, men varer ikke like lenge.

Det ble utført en klinisk studie der de sammenlignet en steroideinjeksjon med hyaluronsyre-behandling hos pasienter med artrose i kneet. Begge behandlingene reduserte leddsmerter og stivhet i leddene. Virkningen til steroideinjeksjonen avtok etter fire måneder, mens virkningen til Durolane-injeksjonen holdt i seks måneder. I denne studien opplevde 50 % av pasientene som fikk kun én hyaluronsyre-injeksjon, at de hadde mindre smerter også etter 12 måneder.

Studien viste også at hyaluronsyre-behandlingen kan gjentas, uten at virkningen avtar. Pasienter som fikk en steroideinjeksjon første gang, responderte positivt på påfølgende behandling med hyaluronsyre.

 

Hva kan jeg forvente etter en behandling med hyaluronsyre?

Da dette er en invasiv leddbehandling, anbefales det å unngå anstrengende fysisk aktivitet (f.eks. tennis, jogging eller lange gåturer) de første to dagene etter injeksjonen.

I løpet av den første uken etter injeksjonen, kan det oppstå visse forbigående reaksjoner relatert til injeksjonen. Symptomer som lokal smerte og/eller hevelse eller stivhet med mild til moderat intensitet kan ventes. Dersom symptomene varer lenger enn en uke, bør du ta kontakt med legen.

Kan jeg gjenta behandlingen?

Ja. Legen kan gjenta behandlingen når det trengs.

 

Gjør behandlingen vondt?

Legen gir deg en lokal bedøvelse før han gir deg hyaluronsyre-injeksjonen for å gjøre det mest mulig behagelig.

Hvordan utføres behandlingen?

Før oppstart av behandlingen blir du undersøkt av en lege som jobber med ledd- , muskel- og skjelettplager. Selve injeksjonen utføres på legens kontor, og tar rundt 10–15 minutter. Hyaluronsyre administreres i én injeksjon inn i det rammede leddet.   Injeksjonen foregår ultralydveiledet, noe som sikrer en presis behandling.

Kan jeg få hyaluronsyre-behandling i begge knærne?

Ja. Du må imidlertid få en dose i hvert kne.

 

Er tilstanden min alvorlig nok for denne behandlingen?

Dersom du lider av smerter forbundet med artrose og smertene ikke kontrolleres med livsstiltiltak og enkle smertestillende midler, kan du være en passende kandidat for behandling med hyaluronsyre. Snakk med legen for å finne ut om hyaluronsyre injeksjoner passer for deg.

Hvor sikkert er hyaluronsyre injeksjoner?

Produktet produseres  uten å bruke animalske materialer, og renses grundig, slik at risikoen for urenheter er nær null. I leddet virker hyaluronsyre på samme måte som kroppens egen hyaluronsyre. Det har ikke blitt rapportert immunologiske eller anafylaktiske reaksjoner på disse produktene.

Du skal ikke bruke hyaluronsyre injeksjoner  hvis du har infeksjoner eller hudsykdom på injeksjonsstedet. Legemiddelet har ikke blitt testet for gravide eller ammende kvinner, eller for barn. Risikoer kan inkludere forbigående smerter, hevelse og/eller stivhet ved injeksjonsstedet.

Please reload

bottom of page