top of page

24-timers blodtrykksmåling

24-timers blodtrykksmåling, som også kalles ambulatorisk blodtrykksmåling, er en metode der blodtrykket måles med faste intervaller i 24 timer mens du foretar dine vanlige gjøremål.

Vanlige blodtrykksmålinger målt på kontoret varierer mye. Det   blodtrykket som måles på legekontoret kan være mye høyere eller lavere enn det er når du ikke er hos legen. Ved å måle blodtrykket ditt gjentatte ganger over 24 timer, vil hjertespesialisten  få et klart bilde av hvor høyt blodtrykket ditt er.  Man kan også se hvordan blodtrykket endrer seg gjennom døgnet. Dette er viktig for å se hvor godt blodtrykksmedisinene virker, samt forsikre seg om at medisinen også  regulerer blodtrykket gjennom hele døgnet og at doseringen er riktig for å unngå både under,- og overmedisinering. Dersom blodtrykket holder seg høyt om natta, kan det være nødvendig å endre medisineringen.

Hvordan foregår undersøkelsen

På legekontoret får du en blodtrykksmansjett på overarmen og  et lite apparat i et belte rundt magen. Deretter kan du gå hjem. For at vi skal registrere blodtrykket på det som for deg er en vanlig dag i vanlige omgivelser, er det viktig at du driver med alle daglige aktiviteter og unngår å være passiv.

Målingen utføres vanligvis over 24 timer, og mansjett vil strammes opp til blodtrykksmåling hver halvtime om dagen og hver time om natten. Det er viktig at du holder armen i ro når blodtrykksapparatet måler.

Husk at utstyret ikke tåler vann og så lenge du har apparatet tilkoblet, kan du ikke dusje.

Du vil ikke kjenne smerte eller ubehag i forbindelse med undersøkelsen. Det kan spenne i armen når apparatet pumper luft i mansjetten, dette er helt ufarlig og en blir vant til det.

Når overvåkningsperioden er over, kommer du tilbake til legekontoret hvor vi kobler av apparatet. Resultatene blir lest av, og hjertespesialisten går gjennom hele registreringen og tolker resultatene.

Forberedelser i forkant av 24-timers blodtrykksmåling

Undersøkelsen krever ingen spesielle forberedelser. Du kan spise vanlig og ta medisinene på vanlig måte

Fritt behandlingsvalg

Har du fått henvisning til 24-timers blodtrykksmåling, kan du velge å gjennomføre utredningen ved A-Medi gjennom fritt behandlingsvalg.  

Du kan lese mer om fritt behandlingsvalg her.

Please reload

bottom of page